Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2018 70 30
2017 66 30
2016 68 30
2015 37 30
2014 42 30
2013 26 30
2012 11 25
2011 35 25

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2017 96,55% 99,32%
2016 87,07% 89,86%
2015 88,13% 89,29%
2014 91,46% 92,05%
2013 98,6% 98,52%
2012 95,38% 98,31%
2011 94,19% 94,19%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats