Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2018 42 25
2017 36 25
2016 64 25
2015 40 25
2014 33 25
2013 35 25

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2017 93,49% 97,61%
2016 89,93% 93,64%
2015 90,46% 92,23%
2014 95,2% 97,98%
2013 98,47% 98,47%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats