Internacionalització

La internacionalització en xifres

1.493 estudiants estrangers de grau (2020-2021)
5,4% d'estudiants estrangers de grau (2020-2021)
2.133 estudiants estrangers de postgrau oficial (2014-2015)
34,9% d'estudiants estrangers de màster i doctorat (2020-2021)
638 estudiants de la UAB en programes d'intercanvi (2020-2021)
21,5% de titulats han fet estades a l'estranger (2018-2019)
543 estudiants estrangers en programes d'intercanvi (2020-2021)
2.179 estudiants estrangers en el programa Study Abroad (2019-2020)
7,3% de personal docent i investigador estranger (2020)
290 docents i investigadors estrangers (2020)
22% de programes de màster en anglès (2020-2021)
9 màsters i doctorats Erasmus Mundus (2019-2020)
50,78% d'articles en col·laboració internacional (Scimago IBE 2020)