La internacionalització en xifres

1.383

estudiants estrangers de grau (2017-2018)

5,4%

d'estudiants estrangers de grau (2017-2018)

2.133

estudiants estrangers de postgrau oficial (2014-2015)

36,9%

d'estudiants estrangers de màster i doctorat (2017-2018)

1.312

estudiants de la UAB en programes d'intercanvi (2017-2018)

17,8%

de titulats han fet estades a l'estranger (2016-2017)

1.376

estudiants estrangers en programes d'intercanvi (2017-2018)

3.237

estudiants estrangers en el programa Study Abroad (2017-2018)

254

docents i investigadors estrangers (2017)

6,6%

de personal docent i investigador estranger (2017)

25%

de programes de màster en anglès (2016-2017)

8

màsters i doctorats Erasmus Mundus (2016-2017)

43,7%

d'articles en col·laboració internacional (Scimago SIR 2015)