Màsters coordinats per la facultat

La Facultat de Ciències de l’Educació té una àmplia oferta formativa de màsters universitaris que, tant des d’una perspectiva acadèmica, com de la demanda social, mantenen el seu interés i rellevància en tots els àmbits de l’educació.

La demanda social, del mercat laboral, acadèmica i científica evidencien la vigència i necessitat d’aquesta oferta.

Entre l’oferta dels màsters que coordinem hi ha 3 amb especialitats i 1 sense especialitats i són els que us relacionem a continuació:


Recerca en Educació

Contempla 7 especialitats:

 • Currículum i Processos d'Innovació en Educació
 • Desenvolupament i Gestió de les Organitzacions per al Canvi
 • Desigualtats, Investigació i Acció Educativa
 • Didàctica de la Llengua i la Literatura
 • Didàctica de les Ciències Socials
 • Art, Cos i Moviment
 • Educació Científica i Matemàtica

Psicopedagogia

Contempla 2 especialitats:
 • Educació Formal
 • Educació no Formal

Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Contempla 16 especialitats:

L'oferta de les especialitats del màster pot variar cada curs acadèmic. Dintre de la pestanya  d'”Informació general” es publicarà cada any al mes de juliol les especialitats que s’ofertaran al curs següent.

 • Biologia i Geologia
 • Física i Química
 • Filosofia
 • Llengües Estrangeres
 • Geografia i Història
 • Anglès
 • Alemany
 • Italià
 • Francès
 • Llatí, Grec i Cultura Clàssica
 • Llengua i Literatura Catalana i Espanyola
 • Música
 • Orientació Educativa
 • Salut
 • Formació i Orientació Laboral
 • Matemàtiques-interuniversitari
 
Biblioteca escolar i promoció de la lectura

A l'entrada “Tots els Màsters” podeu consultar tota l’oferta de màsters universitaris de la Facultat.