Titulació no UE

Per accedir a un programa de postgrau amb ple dret has d'estar en possessió d'un títol universitari de grau o equiparable (si encara no el tens, consulta l'apartat ''Encara no tinc el títol'' que es troba més a baix en aquest mateix menú deplegable ):

 • Un títol equiparable a un títol universitari de grau EEES (equiparable a mínim 180 crèdits ECTS / 3 cursos acadèmics)

Documentació que has de presentar en format paper:
 • Fotocòpia del teu DNI / TIE / passaport.
 • Fotocòpia compulsada del teu títol universitari oficial, expedit per les autoritats competents i degudament legalitzat. Pots portar una fotocòpia i l’original i a l’Escola de Postgrau te la compulsarem.
 • Fotocòpia compulsada de l’expedient acadèmic oficial, expedit per les autoritats competents i degudament legalitzat, on hi consti el període en anys acadèmics, les assignatures cursades, els crèdits obtinguts i qualificacions obtingudes.
 • S’accepta tota la documentació expedida en català, castellà o anglès. Pel que fa a la documentació expedida en francès, italià o portuguès, se’n pot tramitar la traducció al Servei de Llengües de la UAB. La persona interessada s’ha de fer càrrec d’aquesta gestió i de les despeses que comporti. En tots els altres casos, cal adjuntar la corresponent traducció al català, al castellà o a l’anglès, efectuada per un traductor jurat, per qualsevol representació diplomàtica o consular de l’Estat espanyol a l’estranger, o per la representació diplomàtica o consular a Espanya del país del qual és nacional la persona sol·licitant.

Si ets estranger i fas un curs presencial, has de presentar la fotocòpia del TIE. Si no el tens en el moment de la matrícula, n’hauràs de portar una quan el tinguis.

Molts programes permeten fer l’admissió online aportant aquesta documentació escanejada. Si obtens l’admissió i et matricules, caldrà que enviïs després la teva documentació compulsada per correu postal, o bé que vinguis presencialment amb la documentació compulsada o la original (i te la compulsem nosaltres). Pots fer-ho a la Unitat d’Atenció a l’Usuari, Escola de Postgrau. Veure mapa i horaris.

Més informació sobre la legalització de documents acadèmics:

El títol universitari i l'expedient acadèmic s'han de presentar degudament legalitzats o bé homologats pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

La legalització de documents depèn del conveni subscrit entre Espanya i el país expenedor:

 • Resta de països: cal que en els documents hi figurin els segells de:
  • el Ministeri d'Educació del país d'origen del títol
  • el Ministeri d'Afers Exteriors del país d'origen del títol
  • la representació diplomàtica espanyola en aquell país (ambaixades, consolats, ....)