Coordinadors de màster

Máster Internacional online en Derecho de Familia UAB
Dra. Maria Ysas Solanes
 93.586.22.78
 Maria.Ysas@uab.cat

Màster en Dret Animal i Societat UAB 
Dra. Teresa Giménez Candela
 93.586.22.25
 Teresa.Gimenez.Candela@uab.cat

Màster en Gestió i Dret Local UAB 
Dra. Judith Gifreu i Font
 93.586.40.20
 Judith.Gifreu@uab.cat