Estudiar

Empreses del Màster en Turisme i Humanitats

Llistat d'empreses, cadenes hoteleres i entitats on els estudiants del Màster de Turisme i Humanitats de l'Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la UAB han realitzat les seves pràctiques en els darrers anys:

Cases Singulars
Alheña Fábrica de Contenidos
Oficina de Turisme de la Generalitat de Catalunya
Language Tours
Casa de les Punxes
World Business Travel
Noema Consulting
Quadrant Alfa
Cementiris de Barcelona