Màsters i Postgraus

Preus dels estudis

Preus dels estudis

Postgrau en Direcció Executiva de Serveis de Gestió de Documents i Arxius


Imports

  • 2.100€ (matrícula general).
  • 1.995€ (matrícula reduïda per a exalumnes del Graduat i Màster de l'ESAGED, socis AAC-GD, Associación Vasca de Profesionales de Archivos, Bibliotecas y Centros de Documentación i Amics de la UAB) Només a primera matrícula del curs complet.
  • Opció de matrícula modular (420€). 


Possibilitat de fraccionament i / o finançament del pagament.

Per al pagament de la matrícula en un sol termini s'aplica un descompte del 3%.