Màsters i Postgraus

Continguts, coordinació i professorat

Postgrau en Direcció Executiva de Serveis de Gestió de Documents i Arxius

Continguts

Primer any

Mòdul 1: Política arxivística i sistema de gestió de documents (6 ECTS). Dates: Del 08/10/2018 al 23/01/2019.
 • Política arxivística (1,5 ECTS)
 • Els sistemes de gestió de documents (3 ECTS)
 • L’ auditoria i certificació de sistemes de gestió per als documents (1,5 ECTS)

Mòdul 2: Direcció estratègica de serveis de gestió de documents i arxiu (6 ECTS). Dates: Del 04/02/2019 al 12/06/2019.
 • Planificació estratègica (2 ECTS)
 • Gestió de les Infraestructures i PRL (1,5 ECTS)
 • Recursos tecnològics (2,5 ECTS)

Segon any

Mòdul 3: Gestió dels recursos humans i econòmics als serveis de gestió de documents i arxiu (6 ECTS). Dates: Del 30/09/2019 al 29/01/2020.
 • Gestió de la comunicació interna (1 ECTS)
 • Gestió del personal (2,5 ECTS)
 • Gestió econòmica i pressupostària (2,5 ECTS)

Mòdul 4: Màrqueting i comunicació per a serveis de gestió de documents i arxiu (6 ECTS). Dates: Del 12/02/2020 al 30/05/2020.
 • Màrqueting i comunicació aplicats al servei de GDiA (3,5 ECTS)
 • Disseny de productes culturals. Tècniques de creativitat en la innovació per a nous productes (2,5 ECTS)

Mòdul 5: Treball de final de postgrau (6 ECTS). Dates: De l'01/06/2020 al 29/09/2020.


Metodologia

En la modalitat d’impartició en línia, l'estudiant s'integra en un entorn virtual (plataforma Moodle) que possibilita el seu aprenentatge. Les seves característiques fonamentals són:
 • El procés formatiu es duu a terme a distància.
 • La plataforma accessible a través d'Internet amb un navegador estàndard.
 • Operativa 24 hores els 7 dies de la setmana, permetent una gran flexibilitat en l'estudi.
 • Es guia i orienta a l'estudiant durant el curs, proporcionant suport i comunicació constants.
 • L'entorn virtual inclou el contingut teòric del curs i els recursos addicionals (fòrums, xat, classes virtuals) que permeten un millor aprenentatge.
 • La formació s'articula al voltant de quatre mòduls i un treball de fi de postgrau, amb un total de 30 ECTS, a cursar en dos anys.

Coordinació del Curs
 • Coordinació acadèmica: Carmen García Meilán (ESAGED)


Professorat
 • Ramon Alberch Fugueras. Doctor en Història. Llicenciat en Filosofia i Lletres. Assignatures que imparteix: Política arxivística, Els sistemes de gestió de documents, L'auditoria i certificació de sistemes de gestió per als documents.
 • Joaquim Borràs. Llicenciat en Història. Màster en Arxivística. Director de l'Arxiu Municipal de Barcelona. Assignatures que imparteix: Planificació estratègica.
 • Miguel Àngel Serrat. Doctor en Dret Públic Global, Màster Universitari en Riscos Tecnològics i Laborals, Salut Laboral i Prevenció de Riscos Laborals. Assignatures que imparteix: Gestió de les infraestructures i PRL.
 • Jordi Masías. Enginyer Superior en Informàtica. Antic Director General l'Agència Catalana de Certificació. Assignatures que imparteix: Recursos tecnològics.
 • Raül Rabionet. Enginyer Superior en Informàtica, Llicenciat en Dret i Màster en Dret Financer i Tributari. Assignatures que imparteix: Recursos tecnològics.
 • Xavier Borràs. Llicenciat en Història, Màster en Arxivística. Assignatures que imparteix: Gestió de la comunicació interna.
 • Miquel Vecino. Responsable de l’Àrea d’Innovació i Administració Electrònica de la Generalitat de Catalunya. Professor de FUAB Formació. Assignatures que imparteix: Gestió del personal, Gestió econòmica i pressupostària.
 • Xavier Carmaniu. Doctor en Història. Assignatures que imparteix: Màrqueting i comunicació aplicats al servei de GDiA.
 • Estela Ruíz. Diplomada en Ciències Empresarials, Postgrau d’Aptitud Pedagògica, Tècnica Superior en Joieria Artística. Assignatures que imparteix: Disseny de productes culturals. Tècniques de creativitat en la innovació per a nous productes.