Màsters i Postgraus

Presentació

Postgrau en Gestió, Preservació i Difusió d'Arxius Fotogràfics


Proporciona una formació orientada, tant al coneixement de la producció fotogràfica, com al seu tractament, conservació i gestió. El programa es desenvolupa amb la col·laboració de professionals de reconegut prestigi dins de l'àmbit de la fotografia i/ o de l'arxivística.

El Postgrau està organitzat per Escola Superior d'Arxivística i de Gestió de Documents, Centre de Recerca i Difusió de la Imatge, Associació d'Arxivers i Gestors de Documents de Catalunya i l'Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya.
 

Fes clic aquí per rebre tota la informació

 


Objectius

 • Donar resposta a la necessitat que tenen moltes organitzacions, públiques i privades, d'organitzar i explotar els seus fons i col·leccions fotogràfiques.
 • Dotar als professionals de la fotografia de diferents estratègies i eines de coneixement que els permetin millorar la gestió, i la comercialització de la seva producció fotogràfica.

 

Destinataris

Aquest postgrau respon a les necessitats de diferents sectors professionals, i de certs col·lectius en la gestió dels seus fons de fotografia, principalment: arxivers, fotògrafs, bibliotecaris, documentalistes, museòlegs, conservadors, investigadors, col·leccionistes, etc. 
 

Accés als estudis

 • Amb titulació universitària: Es pot accedir a aquests estudis des de qualsevol grau, llicenciatura o diplomatura.
 • Sense titulació universitária: També es facilitarà l'accés a persones amb experiència en l'àmbit de la fotografia que no disposin de titulació universitària. En aquest darrer cas, la superació del curs permetrà la obtenció d'un certificat d'especialització expedit per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Sol·licita l'admissió al programa

Titulació que s'obté

Els estudiants que accedeixin des d'un grau, llicenciatura o diplomatura, cursin la totalitat dels mòduls, i realitzin el treball final de postgrau rebran la Diplomatura de Postgrau en Gestió, Preservació i Difusió d'Arxius Fotogràfics. Per la resta de casos, s'expedirà un certificat de realització del postgrau, o de cada un dels mòduls cursats.
 

Sortides professionals

 • Mitjans de comunicació (premsa, televisió i multimèdia)
 • Serveis d'arxius de l'Administració autonòmica, local i estatal.
 • Arxius d'institucions i entitats públiques.
 • Arxius d'associacions i col·legis professionals.
 • Arxius d'institucions eclesiàstiques.
 • Empreses d'organització i custòdia d'arxius.
 • Empreses de tecnologies de la informació.
 • Arxius d'empreses.
 • Arxius d'universitats i centres docents.
 • Bancs d'imatges i fototeques.
 • Biblioteques especialitzades i centres de documentació.