Màsters i Postgraus

Continguts, coordinació i professorat

Continguts, coordinació i professorat

Postgrau en Gestió, Preservació i Difusió d'Arxius Fotogràfics


Continguts

Primer any
 

Mòdul 1: Història, teoria i crítica de la imatge fotogràfica (5 ECTS)
 • Història general de la fotografia (2 ECTS)
 • Teoria, crítica estética de la imatge (1 ECTS)
 • Patrimoni fotogràfic (2 ECTS)
Mòdul 2: Tècnica fotogràfica (5 ECTS)
 • Fotografia digital (3 ECTS)
 • Software de gestió i difusió (2 ECTS)
Mòdul 3: Identificació i conservació de procediments fotogràfics (5 ECTS)
 • Identificació de procediments fotogràfics (2 ECTS)
 • Gestió de dipòsits (1 ECTS)
 • Conservació i restauració de fotografies (2 ECTS)

Segon any
 

Mòdul 4: Organització de fons fotogràfics (5 ECTS)
 • Legislació i gestió (2 ECTS)
 • Descripció, classificació, indexació i avaluació documental (2 ECTS)
 • Exposició de fotografia (1 ECTS)

 

Mòdul 5: Arxiu digital (5 ECTS)
 • Organització i gestió de l'arxiu digital (2,5 ECTS)
 • Preservació de la imatge digital (2,5 ECTS)
Mòdul 6: Treball final de postgrau (5 ECTS)
 • Metodologia (1 ECTS)
 • Treball final de postgrau (4 ECTS)

Metodologia

Formació asíncrona a través de materials disponibles a las aules moodles de la UAB.

La formació s'articula a l'entorn a 6 mòduls, amb un total de 30 ECTS, a cursar en dos anys. Els mòduls 1, 2 i 3 es desenvolupen el primer any, mentre que el 4, 5 i 6, en el segon. Consulteu el calendari de docència des d'aquest enllaç.

Cada mòdul es divideix en diverses assignatures, impartides per diferents professors a la majoria dels casos. Consulteu el pla d'estudis des d'aquest enllaç.

Per al lliurament del treball final de postgrau, que correspon al mòdul 6, el termini màxim d'entrega finalitza 6 mesos després de la docència. Per al desenvolupament del treball, cada estudiant serà adscrit a un tutor que realitzarà el seu seguiment i valoració.

Per considerar aprovat un mòdul és necessari aprovar la totalitat de les seves assignatures.

Per a la superació i obtenció del títol de postgrau és necessari aprovar la totalitat dels mòduls i del treball final de postgrau.


Coordinació del Curs
 

 • Coordinació acadèmica: Carmen García Meilán (ESAGED) 
 • Coordinació científica: David Iglesias (CRDI)
 • Tutora del postgrau: Laia Foix (IEFC)


Professorat
 

 • Lorna Arroyo. Doctora en Ciències de la Comunicació. Professora de la Universidad Internacional de la Rioja. Assignatura que imparteix: Exposició de fotografia.
 • Joan Boadas. Llicenciat en Història. Cap de Servei del Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions, i Director del Centre de Recerca i Difusió de la Imatge de l'Ajuntament de Girona. Assignatura que imparteix: Patrimoni fotogràfic.
 • Sílvia Domènech. Llicenciada en Geografia i Història. Cap del Centre de Coneixement i Recerca del Museu Picasso de Barcelona. Assignatura que imparteix: Descripció, classificació, indexació i avaluació documental.
 • Laia Foix. Graduada en Informació i Documentació. Coordinadora del Departament de Documentació i Recerca de l'Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya. Assignatura que imparteix: Metodologia.
 • David Iglesias. Llicenciat en Història. Tècnic d'arxiu del Centre de Recerca i Difusió de la Imatge de l'Ajuntament de Girona. Assignatura que imparteix: Organització i gestió de l'arxiu digital.
 • Beatriz Martínez. Llicenciada en Ciències Ambientals i Graduada en Fotografia i Creació Digital. Professora del Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia de la Universitat Politècnica de Catalunya. Assignatura que imparteix: Fotografia digital.
 • Josep Matas. Llicenciat en Història i Dret. Titular d'un despatx d'assessorament jurídic especialitzat en dret a la informació, propietat intel·lectual, administració electrònica i protecció de dades personals. Assignatura que imparteix: Legislació i gestió.
 • Bárbara Muñoz. Llicenciada en Documentació i Periodisme. Cap de Documentació, Biblioteca i Arxiu del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Assignatura que imparteix: Preservació de la imatge digital.
 • Fernando Osorio. Màster en ciències i arts de la imatge per l'Institut Tecnològic de Rochester de Nova York i diplomat en conservació de fotografia pel Museu Internacional de Fotografia i Cinema, George Eastman House, Rochester, NY.
 • Josep Pérez. Llicenciat en Belles Arts, especialitat d'Imatge. Conservador de fotografies. Assignatures que imparteix: Identificació de procediments fotogràfics / La gestió de dipòsits.
 • Bernardo Riego. Doctor en Història Contemporània. Professor Titular de Noves Tecnologies i Comunicació Audiovisual en el Departament d'Educació de la Universidad de Cantabria.
 • David Sánchez. Graduat en Multimèdia. Director del Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia de la Universitat Politècnica de Catalunya. Assignatura que imparteix: Software de gestió i difusió.