Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment sobre les guies és la del curs 2019-2020 exceptuant les guies del curs 2018-19 que s’indiquen entre parèntesi i que corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d’actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

101956 - Biologia animal i vegetal  CAT ESP ENG

101955 - Biologia cel·lular i histologia  CAT ESP ENG

101967 - Bioquímica  CAT ESP ENG

101968 - Matemàtiques  CAT ESP ENG

101953 - Microbiologia  CAT ESP ENG

101957 - Química  CAT ESP ENG

101952 - Fisiologia animal   CAT ESP ENG

101963 - Genètica  CAT ESP ENG

101947 - Laboratori integrat I  CAT ESP ENG

101946 - Laboratori integrat II  CAT ESP ENG

2n curs

101965 - Bioestadística  CAT ESP ENG

101954 - Ecologia  CAT ESP ENG

101966 - Tècniques instrumentals  CAT ESP ENG

101984 - Biologia del desenvolupament  CAT(2018-19) ESP(2018-19) ENG(2018-19)

101982 - Biologia molecular de procariotes  CAT ESP ENG

101964 - Citogenètica  CAT ESP ENG

101959 - Genètica de poblacions  CAT ESP ENG

104121 - Genètica Molecular d'Eucariotes  CAT ESP ENG

101945 - Laboratori integrat III  CAT ESP ENG

101944 - Laboratori integrat IV  CAT ESP ENG

101980 - Mutagènesi  CAT ESP ENG

3r curs

101938 - Bioètica i legislació  CAT ESP ENG

101951 - Bioinformàtica  CAT ESP ENG

101950 - Biologia de sistemes  CAT ESP ENG

101973 - Diagnòstic genètic molecular  CAT ESP ENG

101961 - Evolució  CAT ESP ENG

101971 - Genètica humana  CAT ESP ENG

104120 - Genètica i Reproducció  CAT ESP ENG

101970 - Genètica mèdica  CAT ESP ENG

101960 - Genètica quantitativa i millora  CAT ESP ENG

101948 - Genòmica, proteòmica i interactòmica  CAT ESP ENG

101943 - Laboratori integrat V  CAT ESP ENG

101942 - Laboratori integrat VI  CAT ESP ENG

4t curs

101976 - Treball de fi de grau  CAT ESP ENG

Optatives

101939 - Agrogenòmica  CAT ESP ENG

105061 - Animals Transgènics  CAT ESP ENG

105063 - Antropologia Forense  CAT ESP ENG

101975 - Biologia humana  CAT ESP ENG

101979 - Biologia molecular i biotecnologia de plantes  CAT ESP ENG

101978 - Control de l'expressió gènica en eucariotes  CAT ESP ENG

101940 - Economia i gestió d'empreses  CAT ESP ENG

101977 - Enginyeria genètica de microorganismes  CAT ESP ENG

101972 - Genètica del càncer  CAT ESP ENG

101949 - Genòmica microbiana  CAT ESP ENG

101974 - Gens i ambient  CAT ESP ENG

101962 - Història de la genètica  CAT ESP ENG

101981 - Immunologia  CAT ESP ENG

101958 - Pràctiques externes  CAT ESP ENG

105062 - Tècniques Reproductives  CAT ESP ENG

105065 - Temes Actuals de la Bioinformàtica  CAT ESP ENG

100092 - Temes de Ciència Actual  CAT ESP ENG

101969 - Teràpia gènica i cel·lular  CAT ESP ENG

105064 - Vacunes i Fàrmacs  CAT ESP ENG