Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment sobre les guies és la del curs 2019-2020 exceptuant les guies del curs 2018-19 que s’indiquen entre parèntesi i que corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d’actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

100766 - Bioestadística  CAT ESP ENG

103980 - Biologia Cel·lular  CAT ESP ENG

100758 - Estructura i funció de biomolècules  CAT ESP ENG

100810 - Física  CAT ESP ENG

100777 - Genètica  CAT ESP ENG

100745 - Matemàtiques  CAT ESP ENG

100765 - Química  CAT ESP ENG

100801 - Botànica  CAT ESP ENG

100782 - Histologia  CAT ESP ENG

100786 - Zoologia  CAT ESP ENG

2n curs

100779 - Ampliació de biologia cel·lular  CAT ESP ENG

100759 - Biosenyalització i metabolisme  CAT ESP ENG

100776 - Genètica molecular  CAT ESP ENG

100784 - Ampliació d'histologia  CAT ESP ENG

100791 - Ampliació de zoologia  CAT ESP ENG

100804 - Anàlisi i cartografia de la vegetació  CAT ESP ENG

100751 - Biologia humana  CAT ESP ENG

100806 - Fisiologia animal: sistemes  CAT ESP ENG

100771 - Microbiologia  CAT ESP ENG

100796 - Nutrició i metabolisme vegetal  CAT ESP ENG

3r curs

100780 - Bioinformàtica  CAT ESP ENG

100769 - Ciències de la biosfera  CAT ESP ENG

100774 - Diversitat funcional de microorganismes  CAT ESP ENG

100768 - Ecologia  CAT ESP ENG

100770 - Evolució  CAT ESP ENG

100807 - Fisiologia animal: neurofisiologia i endocrinologia  CAT ESP ENG

100797 - Fisiologia i regulació del desenvolupament vegetal  CAT ESP ENG

100757 - Immunologia  CAT ESP ENG

100747 - Salut i ambient  CAT ESP ENG

4t curs

100785 - Treball de fi de grau  CAT ESP ENG

Optatives

100753 - Antropologia forense  CAT ESP ENG

100752 - Antropologia molecular  CAT ESP ENG

100764 - Biocatàlisi  CAT ESP ENG

100783 - Biologia del desenvolupament  CAT ESP ENG

100790 - Biologia i diversitat d'artròpodes  CAT ESP ENG

100789 - Biologia i diversitat d'invertebrats no artròpodes  CAT ESP ENG

100803 - Biologia i diversitat de fanerògames  CAT ESP ENG

100802 - Biologia i diversitat de plantes criptògames  CAT ESP ENG

100788 - Biologia i diversitat de vertebrats terrestres  CAT ESP ENG

100775 - Biologia molecular de procariotes  CAT ESP ENG

100763 - Biologia molecular i biotecnologia de plantes  CAT ESP ENG

100800 - Botànica aplicada  CAT ESP ENG

100761 - Citogenètica  CAT ESP ENG

100773 - Ecologia microbiana  CAT ESP ENG

100809 - Endocrinologia  CAT ESP ENG

100746 - Farmacologia  CAT ESP ENG

100808 - Fisiologia animal comparada i ambiental  CAT ESP ENG

100805 - Fisiologia de la conducta  CAT ESP ENG

100772 - Fisiologia i metabolisme microbià  CAT ESP ENG

100799 - Fisiologia vegetal ambiental  CAT ESP ENG

100798 - Fisiologia vegetal aplicada  CAT ESP ENG

100794 - Genètica de poblacions  CAT ESP ENG

100750 - Genètica humana  CAT ESP ENG

100792 - Genòmica, proteòmica i interactòmica  CAT ESP ENG

100781 - Histologia d'òrgans i sistemes  CAT ESP ENG

100744 - Història de la biologia  CAT ESP ENG

100787 - Ictiologia  CAT ESP ENG

100756 - Immunologia de les malalties infeccioses  CAT ESP ENG

100754 - Immunopatologia  CAT ESP ENG

100749 - Orígens humans  CAT ESP ENG

100795 - Pràctiques externes  CAT ESP ENG

100748 - Primatologia  CAT ESP ENG

100762 - Química i enginyeria de proteïnes  CAT(2018-19) ESP(2018-19) ENG(2018-19)

100760 - Tecnologia de la reproducció  CAT ESP ENG

100092 - Temes de Ciència Actual  CAT ESP ENG