Guies docents de les assignatures

Informació del pla d’estudis

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris Optatius Treball de fi de Grau
1r curs 44 16    
2n curs 35 19 6  
3r curs   54 6  
4t curs   54 6  
5è curs   54 6  
6è curs   48 6 6
Totals 79 245 30 6

Mencions

Menció de Clínica Mèdica
Menció de Cirurgia Clínica
Menció de Laboratori Clínic i Experimental
Menció de Salut Maternoinfantil

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
Anual
- Biofísica
- Bioestadística
1r semestre
- Anatomia Humana: Generalitats i Aparell Locomotor
 - Introducció a les Ciències de la Salut
- Biologia Cel·lular
- Bioquímica Estructural i Biologia Molecular
 - Pràctica Clínica Assistencial I
2n semestre
- Histologia
- Fisiologia General
- Aprenentatge Integrat en Medicina I
- Bioquímica Metabòlica
- Anatomia Humana: Cardiovascular, Cap i Coll
Anual
- Estructura Microscòpica d'Aparells i Sistemes
1r semestre
- Psicologia Mèdica
- Genètica Humana
- Fisiologia Mèdica I
- Anatomia Humana: Esplancnologia
- Bioètica i Comunicació
2n semestre
- Fisiologia Mèdica II
- Nutrició Humana
- Aprenentatge Integrat en Medicina II
- Anatomia Humana: Neuroanatomia
- Pràctica Clínica Assistencial II
3r curs 4t curs

- Microbiologia i Parasitologia Mèdiques
- Patologia Estructural i Molecular
- Fisiopatologia i Semiologia Clínica
- Radiologia Clínica
- Bases de la Cirurgia Clínica
- Farmacologia General
- Pràctica Clínica Assistencial III
- Immunologia Mèdica
- Epidemiologia
- Aprenentatge Integrat en Medicina III

- Medicina i Cirurgia I
 - Medicina i Cirurgia II
- Medicina i Cirurgia III
 - Obstetrícia i Ginecologia
- Otorinolaringologia Clínica
- Oftalmologia Clínica
- Aprenentatge Integrat en Medicina IV
5è curs 6è curs
- Pediatria
- Dermatologia Clínica
- Medicina i Cirurgia IV
- Psiquiatria
 - Medicina Legal i Toxicologia
- Medicina Preventiva i Salut Pública
- Farmacologia Clínica
- Aprenentatge Integrat en Medicina V
- Treball de Final de Grau
- Pràctica Clínica Assistencial IV
- Pràctica Clínica Assistencial V

Assignatures optatives

Totes les assignatures optatives són de 3 crèdits.

Per obtenir una menció, l'estudiant ha de superar com a mínim 18 ECTS entre les assignatures específiques de la menció. La resta de crèdits els pot cursar entre l'oferta d'assignatures específiques de les altres mencions o de l'oferta d'assignatures optatives no específiques de cap menció

- Menció de Clínica Mèdica. Triar entre les assignatures marcades amb A.
- Menció de Cirurgia Clínica. Triar entre les assignatures marcades amb B.
- Menció de Laboratori Clínic i Experimental. Triar entre les assignatures marcades amb C.
- Menció de Salut Maternoinfantil. Triar entre les assignatures marcades amb D.

 

2n curs 3r curs
- Pràctiques en Departaments i Serveis Asistencials d'Atenció Primària
- Història de la Genètica
- Fonaments i Anàlisi Científica de la Medicina Complementària
- Medicina, Cinema i Literatura
- Bases Cel·lulars de Malalties Genètiques (C)
- Biologia del Desenvolupament i Teratogènia  (D)
- Tècniques de Laboratori en Histologia  (C)
- Mètodes d'Avaluació Funcional i Exploració Física Mèdica  (A)
- Relació Metge - Pacient
- Tècniques de Biologia Molecular  (C)
- Drogues i Conductes Addictives
- Cervell i Conducta
- Envellir Bé
- La Sexualitat Humana
- Medicina Basada en l'Evidència
- Bioinformàtica (C)
 - Tècniques Bàsiques en Cirurgia  (B)
- Genètica Mèdica  (C)
- Fisiologia Aplicada  (A)
- Tècniques Diagnòstiques en Immunologia Mèdica  (C)
- Pràctiques en Departaments i Serveis Hospitalaris
- Histopatologia Molecular: del Laboratori a la Clínica (C)

L'alumne també pot triar les assignatures optatives de segon curs que no hagi cursat.

4t curs 5è curs
- Continuïtat Assistencial dels Processos Cardiològics en Atenció Primària  (A)
- Medicina de Família  (A)
 - Nous Mètodes Diagnòstics i Terapèutics en Malalties Digestives  (A)
- Tècniques Diagnòstiques i Terapèutiques Especialitzades en Pneumologia  (A)
- Pràctiques Clíniques Mèdiques I  (A)
- Pràctiques Clíniques Quirúrgiques I  (B)
- Pràctiques Clíniques de Laboratori I  (C)
- Pràctiques Clíniques de Salut Maternoinfantil I  (D)
- Pneumologia Clínica Experimental  (A)
- Medicina Maternofetal  (D)
 - Endoscòpia Digestiva i Terapèutica  (B)
- Citologia Clínica  (C)
- Foniatria  (B)
 - Diagnòstic Integrat en Patologia Clínica  (A)
- Anestesiologia  (B)
- Cirurgia Plàstica i Reparadora  (B)
- Immunopatologia Bàsica i Aplicada  (C)
- Ronyó i Malalties Sistèmiques i de Dipòsit  (A)
- Perinatologia  (D)
- Trastorns Hidroelectrolítics i Equilibri Àcid-base  (A)


També es poden triar les assignatures optatives no cursades de segon i tercer curs.

 - Oncologia Mèdica  (A)
- Introducció a la Recerca Traslacional Clínicobàsica en Neurologia (A)
- Manifestacions Cutànies de les Malalties Sistèmiques (A)
- Diagnòstic per la Imatge (A)
- Medicina de l'Activitat Física (A)
- Transplantament d'Òrgans i Teixits (B)
- Patologia Quirúrgica Oral i Maxil·lofacial (B)
- Diagnòstic i Tractament de les Patologies Derivades de l'Esport (B)
- Tècniques Moleculars en el Diagnòstic i Epidemiologia de les Malalties Transmissibles (C)
- Pràctiques Clíniques Mèdiques II (A)
- Pràctiques Clíniques Quirúrgiques II (B)
- Pràctiques Clíniques de Laboratori II (C)
- Pràctiques Clíniques de Salut Maternoinfantil II (D)
- Cirurgia Pediàtrica (B)
- Malalties de la Nutrició i del Metabolisme. Aspectes Bàsics i Clínics (A)
- Principis de Recerca Clínica: Metodologia, Ètica i Regulació (C)
 - Hematooncologia Pediàtrica (D)
- Asma i Al·lèrgia Pediàtrica (D)
- Patologia Molecular: Diagnòstic Biològic (C)
- Oncologia Ginecològica i Patologia Mamària  (D)
- Multimèdia. Prescripció de Psicofàrmacs pel Metge de l'Atenció Primària de Salut
- Neurofisiologia, de les Bases a l'Aplicació Clínica  (A)
- Antropologia forense
- Electrocardiografia General Bàsica (A)

 També es poden triar les assignatures optatives dels cursos anteriors no cursades. 

 
6è curs  
- Medicina Pal·liativa (A)
- Urgències Mèdiques i Emergències Prehospitalàries (A)
- Reanimació Avançada (B)
- Suport Vital Avançat en Trauma (B)
- Epidemiologia i Diagnòstic Microbiològic de les Malalties Infeccioses Importades (C)
- Qualitat en l'Atenció (A)
- Cirurgia d'Urgència per Aparells (B)
- La Revolució Científica i les Fites de la Recerca Mèdica
- Salut Laboral 
  - Bioquímica Clínica Especial (C)
 - Neurociència cognitiva i Neuroimatge
- Malalties Infeccioses i Immunitàries Pediàtriques (D)
- Endocrinologia Reproductiva i Fertilitat (D)
- Malalties Hereditàries, Endocrinologia i Metabolisme (D)
- Salut Internacional  (A)
- Infecció Nosocomial i Política d'Antibiòtics  (A)
- Bases Fisiopatològiques del Malalt Crític (A)

També es poden triar les assignatures optatives dels cursos anteriors no cursades.  

 

Calendari d’implantació

CURS ANY IMPLANTACIÓ
1er Grau 2010-11
2on Grau 2011-12
3er Grau 2012-13
4er Grau 2013-14
5è Grau 2014-15
6è Grau 2015-16