Guies docents de les assignatures

Informació del pla d’estudis

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de Final de Grau
1r curs 48 12    
2n curs 12 48    
3r curs   60    
4t curs     48 12
Totals 60 120 48 12

Mencions

Menció en Direcció Creativa en Publicitat i Relacions Públiques
Menció en Direcció Estratègica en Publicitat
Menció en Direcció Estratègica en Relacions Públiques

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
- Màrqueting i Gestió Documental
- Història de la Comunicació
- Estructura Social i Sociologia del Consum
- Estàndard Oral i Escrit de la Llengua Espanyola
- Economia Aplicada i de l'Empresa
- Tecnologies de la Informació i la Comunicació
- Llengua Catalana Estàndard en els Mitjans de Comunicació
- Estructura de la Comunicació
- Llenguatges Comunicatius Escrits i Audiovisuals
- Estratègies en Publicitat i Relacions Públiques
- Teoria i Estructura de la Publicitat
- Disseny en Publicitat i Relacions Públiques
 - Teories de la Comunicació
- Psicologia de la Percepció Aplicada a la Publicitat i a les Relacions Públiques
- Teoria i Estructura de les Relacions Públiques
- Creativitat Publicitària
 - Sistemes Publicitaris Contemporanis
- Mètodes de Recerca en Comunicació
3r curs 4t curs
- Creativitat en Publicitat i Relacions Públiques
- Processos i Tècniques Creatives
- Comunicació de les Organitzacions
- Direcció de Comptes
- Estadística Aplicada a la Publicitat i les Relacions Públiques
- Redacció del Missatge Publicitari
- Màrqueting Estratègic i Operatiu
- Planificació de Mitjans
- Realització Audiovisual Publicitària
- Treball de Final de Grau

Assignatures optatives

4t curs
- Pràctiques Externes (*) 


(*) Totes les assignatures optatives són de 6 crèdits excepte aquesta, que és de 12 crèdits. 

Per a obtenir una menció, s'han de cursar, com a mínim, 30 crèdits (cinc assignatures) vinculats a cada itinerari.
 

Menció en Direcció Creativa en Publicitat i Relacions Públiques Menció en Direccio Estratègica en Publicitat Menció en Direcció Estratègica en Relacions Públiques
- Estratègia Creativa
- Creativitat Audiovisual
- Creativitat Gràfica
- Direcció d'Art
- Book Creatiu
- Recerca de Mercats i del Consumidor
- Planificació Estratègica
- Estratègia de Mitjans Publicitaris
- Sistemes d'Informació en Màrqueting
- Tècniques de Negociació i Lideratge
- Administració i Direcció d'Empreses de Publicitat
- Recerca de Mercats i del Consumidor
- Actualitat en Publicitat i Relacions Públiques
- Tècniques Especialitzades de Relacions Públiques
- Gabinets de Comunicació
- Comunicació Política en Publicitat
- Administració i Direcció d'Empreses de Relacions Públiques
- Relacions Públiques en Sectors Específics
- Recerca de Mercats i del Consumidor
- Actualitat en Publicitat i Relacions Públiques

Es convaliden des de 18 fins a 36 crèdits de la titulació als alumnes que hagin accedit des dels CFGS  de Gestió Comercial i Màrqueting, Gràfica Publicitària, Gestió de Vendes i Espais Comercials i Màrqueting i Publicitat.
Més informació.