Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Administració i Direcció d'Empreses

Horaris

Per consultar els horaris fes click AQUÍ

Informació del pla d’estudis

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de fi
de Grau
1r curs 48 12    
2n curs 12 48    
3r curs   60    
4t curs     48 12
Totals 60 120 48 12

Període lectiu

Quatre cursos que es poden desenvolupar en quatre anys acadèmics dividits en dos semestres.

Règim d’estudi

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
- Business Economics I
- Introduction to Economics
 - Law
- Mathematics I
 - World Economic History
- International Economics
- Introduction to Accounting
- Mathematics II
- Statistics I
- Essentials of Marketing
 
- Business Theories
- Microeconomics I
 - Statistics II
 - Spanish Economy
- Human Resources
- Cost Accounting
- Econometrics I
- Macroeconomics I
- Microeconomics II
- Financial Accounting
3r curs 4t curs
- Finance I
- Marketing Management
- Operations Research
 - Strategic Management I
 - Financial Statement Analysis
- Finance II
- Entrepreneurship
- Market Research I
- Operations Management I
- Strategic Management II
 
 

 

- Bachelor's Degree Final Project

Assignatures optatives

Totes les assignatures optatives són de 6 crèdits, excepte quan s'indica una alternativa
4t curs  
- General Sociology
- Information Systems
- Labor Law
- Principles of Taxation
- Budget Control
- Organizational Design
- Capital Markets
 - Economic and Management Control
- Economy, Organization and Management
- Game Theory
 - Industrial Analysis and Competitive Strategy
 
- Management Accounting
- Industrial Organization
- Information Economics
- Internship (18 crèdits)
- Labor Economics
 - Public Accounting
 - The Sociology of the Firm 
- The Economics of Firm Growth
 
 

L'estudiant, mitjançant la seva participació al programa de mobilitat, disposa d'un ampli ventall d'assignatures optatives addicionals.