Competències bàsiques

Consulteu les competències dels estudis de Grau en Dret i de Grau en Relacions Laborals

Competències específiques

Consulteu les competències dels estudis de Grau en Dret i de Grau en Relacions Laborals

Competències transversals

Consulteu les competències dels estudis de Grau en Dret i de Grau en Relacions Laborals