Convalidació d’estudis estrangers

Terminis per al curs acadèmic 2018/2019
Sol·licitud: de l'1 de març al 3 d'abril de 2018
Resolució d'admissió: 8 de juny de 2018
Matrícula: del 4 al 7 de setembre de 2018
Més informació
Oferta de places i criteris per a l’accés per convalidació d’estudis estrangers