Canvi d’estudis

La data de matrícula s'especificarà a la carta d'acceptació.