És un títol de caràcter interfacultatiu impartit per les facultats de Filosofia i Lletres, Ciències Polítiques i Sociologia, i Economia i Empresa. La interdisciplinarietat i la transversalitat dels continguts és un valor afegit en uns estudis que pretenen formar persones versàtils i capaces, que tinguin una visió global de la complexitat de la situació econòmica i política actual, de les implicacions de la història i de les seves repercussions en el món actual.

T’interessa si...

  • Vols participar en la reflexió sobre els reptes del món global i enriquir el teu punt de vista des de les arts i les humanitats, les ciències polítiques i la sociologia i l’economia i l’empresa.
  • Creus en el treball en equip i la perspectiva multidisciplinària per afrontar els desafiaments de la societat actual.
  • T’agrada combinar el coneixement de disciplines diferents i tens una bona capacitat d’anàlisi i de síntesi.
  • Tens una bona competència en anglès i vols fer un grau en aquesta llengua.

Programes de mobilitat

Qualitat