Grau en Estudis del Món Actual / Contemporary World Studies

Aquest grau de tres anys, impartit en anglès, combina coneixements d’història política i economia amb la finalitat de formar professionals capaços d’interpretar de manera crítica els fenòmens polítics, econòmics i socials del segle XXI

Història, Política i Economia / History, Politics and Economics

És un títol de caràcter interfacultatiu impartit per les facultats de Filosofia i Lletres, Ciències Polítiques i Sociologia, i Economia i Empresa. La interdisciplinarietat i la transversalitat dels continguts és un valor afegit en uns estudis que pretenen formar persones versàtils i capaces, que tinguin una visió global de la complexitat de la situació econòmica i política actual, de les implicacions de la història i de les seves repercussions en el món actual.

T’interessa si...

 • Vols participar en la reflexió sobre els reptes del món global i enriquir el teu punt de vista des de les arts i les humanitats, les ciències polítiques i la sociologia i l’economia i l’empresa.
 • Creus en el treball en equip i la perspectiva multidisciplinària per afrontar els desafiaments de la societat actual.
 • T’agrada combinar el coneixement de disciplines diferents i tens una bona capacitat d’anàlisi i de síntesi.
 • Tens una bona competència en anglès i vols fer un grau en aquesta llengua.

Sortides professionals

Les persones titulades poden incorporar-se a:
 • Organismes públics de l’administració.
 • Altres organismes públics com ara consorcis de promoció del comerç o de suport a l’activitat nacional i internacional de les empreses (cambres de comerç, organitzacions empresarials o sindicals).
 • Organitzacions internacionals (Parlament Europeu, Nacions Unides, Banc Mundial, Fons Monetari Internacional).
 • Organitzacions no governamentals.
 • Representacions consulars internacionals.
 • Centres de recerca públics associats a universitats o privats.
 • Grups pluridisciplinaris de generació de pensament (think tanks).
 • Lobbies formals.
 • Empreses de consultoria econòmica, d’anàlisi geopolítica, transparència i qualitat democràtica.
 • Empreses de consultoria vinculades al suport logístic de grans projectes de recerca (Programa Marc, Horitzó 2020, Science Foundation).
 • Mitjans de comunicació i agències de notícies internacionals.
 • Centres d’ensenyament.
 • Arxius i biblioteques.
I poden desenvolupar les funcions següents:
 • Consultoria de solucions a problemes complexos (crisis migratòries, financeres, etc.).
 • Assessoria d’empreses en matèria de política econòmica i social.
 • Assessoria de relacions geopolítiques.
 • Membres de gabinets governamentals.
 • Coordinació de projectes europeus interdisciplinaris.
 • Coordinació de lobbies geopolítics.
 • Avaluació de programes internacionals.
 • Anàlisi política i econòmica de premsa.
 • Especialistes en relacions internacionals en organitzacions.
 • Funcionariat en organitzacions.
 • Mediació en zones de conflicte.
 • Recerca.
 • Ensenyament.
 • Disseny de plans d’actuació en països subdesenvolupats.
 • Arxiu i biblioteca.

Programes de mobilitat

Qualitat