Grau en Estudis del Món Actual / Contemporary World Studies

Presentació

Història, Política i Economia / History, Politics and Economics
Aquest grau de tres anys, impartit en anglès, combina coneixements d'història, política i economia amb la finalitat de formar professionals capaços d'interpretar de manera crítica el fenòmens polítics, econòmics i socials del segle XX.

És un títol de caràcter interfacultatiu impartit per les facultats de Filosofia i Lletres, Ciències Polítiques i Sociologia, i Economia i Empresa.

El grau té com a objectiu la formació de persones titulades amb capacitat per entendre i per analitzar de manera crítica els fenòmens polítics, econòmics i socials actuals amb una perspectiva global, fent un ús eficaç dels instruments d’anàlisi fonamentals que proporcionen aquestes matèries.

És un títol de caràcter interfacultatiu impartit per les facultats de Filosofia i Lletres, Ciències Polítiques i Sociologia, i Economia i Empresa. La interdisciplinarietat i la transversalitat dels continguts és un valor afegit en uns estudis que pretenen formar persones versàtils i capaces, que tinguin una visió global de la complexitat de la situació econòmica i política actual, de les implicacions de la història i de les conseqüències presents.

Les persones graduades, dotades de la capacitat analítica i de comprensió des de la perspectiva de tres àrees de coneixement diverses i complementàries, seran capaces de decidir els instruments més útils per abordar un problema polític i les seves implicacions econòmiques, o viceversa.

Perfil de l’estudiant

Les persones que vulguin cursar aquests estudis han de tenir interès pels temes relacionats amb el món globalitzat, concretament per les implicacions dels processos històrics, polítics i econòmics que permeten entendre la situació actual de comunicació i interdependència entre els països del món.
Han de ser persones amb interessos amplis, transversals i integradors i amb una capacitat important d’anàlisi i de síntesi de dades.

És molt recomanable tenir un nivell mínim d’anglès B2 o equivalent.

Sortides professionals

Les persones titulades poden incorporar-se a:
 • Organismes públics de l’administració.
 • Altres organismes públics com ara consorcis de promoció del comerç o de suport a l’activitat nacional i internacional de les empreses (cambres de comerç, organitzacions empresarials o sindicals).
 • Organitzacions internacionals (Parlament Europeu, Nacions Unides, Banc Mundial, Fons Monetari Internacional).
 • Organitzacions no governamentals.
 • Representacions consulars internacionals.
 • Centres de recerca públics associats a universitats o privats.
 • Grups pluridisciplinaris de generació de pensament (think tanks).
 • Lobbies formals.
 • Empreses de consultoria econòmica, d’anàlisi geopolítica, transparència i qualitat democràtica.
 • Empreses de consultoria vinculades al suport logístic de grans projectes de recerca (Programa Marc, Horitzó 2020, Science Foundation).
 • Mitjans de comunicació i agències de notícies internacionals.
 • Centres d’ensenyament.
 • Arxius i biblioteques.
I poden desenvolupar les funcions següents:
 • Consultoria de solucions a problemes complexos (crisis migratòries, financeres, etc.).
 • Assessoria d’empreses en matèria de política econòmica i social.
 • Assessoria de relacions geopolítiques.
 • Membres de gabinets governamentals.
 • Coordinació de projectes europeus interdisciplinaris.
 • Coordinació de lobbies geopolítics.
 • Avaluació de programes internacionals.
 • Anàlisi política i econòmica de premsa.
 • Especialistes en relacions internacionals en organitzacions.
 • Funcionariat en organitzacions.
 • Mediació en zones de conflicte.
 • Recerca.
 • Ensenyament.
 • Disseny de plans d’actuació en països subdesenvolupats.
 • Arxiu i biblioteca.

Professorat

Consulta el llistat de professors

Avaluació

Les activitats d’avaluació utilitzades a la titulació són: assistència i participació activa a classe, lliurament de treballs, defensa oral dels treballs, exàmens, activitats pràctiques, resolució autònoma d’exercicis, elaboració d’un assaig escrit com a treball de final de grau.

Horaris

Matí.

Calendari acadèmic

Recursos d'aprenentatge

Recursos d'aprenentatge

Facultat de Filosofia i Lletres
https://www.uab.cat/lletres/
Campus de Bellaterra
Codi de preinscripció: 21121
60
Nombre de crèdits: 180
Durada: 3
Idioma: Anglès.
Preu per crèdit: 25,27 euros
Presencial
Període lectiu: El curs està organitzat per semestres.
Règim d’estudi: Dedicació a temps complet; possibilitat de règim a temps parcial.
Títol que s'obté: Graduat/da en Estudis del Món Actual / Contemporary World Studies
Ciències Socials i Jurídiques
Arts i Humanitats

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició