Matrícula d’altres cursos de grau, pas a pas

Si encara no l'has vist, revisa el pas a pas per fer la teva automatrícula

Dates de matrícula

Del 17 de juliol al 6 de setembre de 2018
Consulteu el Calendari d'automatrícula a l'apartat Avisos importants


Horaris i dates d'exàmens

Els horaris i les dates de classe i exàmens, són provisionals. Qualsevol modificació que es pugui produir es publicarà oportunament al web de la Facultat de Ciències o es comunicarà a través de la coordinació/professorat de la vostra titulació.
La programació d'horaris i aules on s'impartirà la docència es publicarà a la pàgina web de la facultat a partir del dia 6 de setembre.
Podeu accedir als horaris i aules de docència des dels ordinadors públics situats davant la gestió acadèmica, o des del vostre smartphone amb els codis QR que trobareu als cartells dels taulers d’informació de la facultat.

Informació dels estudis de Grau a la web del Departament de Matemàtiques

Treball de Fi de Grau
Els alumnes que sol·liciten Beca de Règim General  hauran de  formalitzar la matrícula abans del  28 de setembre de 2018. La matrícula després d’aquesta data pot tenir repercussió pel que fa a la sol·licitud i concessió de les beques.

Es podrà matricular el Treball de Fi de Grau per automatrícula.

Defensa juny / setembre 2019 data límit de matrícula el 26 d'abril de 2019


Pràctiques Externes
L’assignatura de Pràctiques s’ha de matricular a la gestió acadèmica un cop hagueu formalitzat la matrícula de la resta d’assignatures per automatrícula. Cal sol·licitar Cita Prèvia  

Els alumnes que sol·liciten Beca de Règim General  hauran de  formalitzar la matrícula abans del  28 de setembre de 2018. La matrícula després d’aquesta data pot tenir repercussió pel que fa a la sol·licitud i concessió de les beques.Formulari de sol·licitud

Formulari d'automatrícula

A tenir en compte abans de fer l’automatrícula

Informació del Règim de permanència que has de saber abans de fer l'automatrícula

Fer l’automatrícula

Fer l'automatrícula

Inici del curs

12 de setembre de 2018

Informació relacionada

Calendari d'automatrícula GRAU curs 2018/2019
Oferta docent de 4rt curs de Grau de Matemàtiques
Informació Taxes Matrícula
Ordre de Domiciliació

Horaris de les assignatures

Horaris i Exàmens

Web del grau http://mat.uab.cat/gmat