Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés que es detallen a continuació:

Tipus d'accés Preferència d'accés Nota de tall curs 18-19
Des del Batxillerat + PAU i des dels CFGS Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen: 
 • Anàlisi Musical (0.1)
 • Biologia (0.1)
 • Ciències de la Terra i Mediambientals (0.1)
 • Cultura Audiovisual (0.2)
 • Dibuix Artístic (0.1)
 • Dibuix Tècnic (0.1)
 • Disseny (0.1)
 • Economia de l'Empresa (0.1)
 • Física (0.1)
 • Fonaments de les Arts (0,1)
 • Geografia (0.1)
 • Grec (0.1)
 • Història de l'Art  (0.1)
 • Història de la Filosofia (0,1)
 • Literatura Catalana (0.2)
 • Literatura Castellana (0.2)
 • Llatí (0.1)
 • Matemàtiques Aplicades a les CC. Socials (0.1)
 • Matemàtiques (0.1)
 • Química (0.1)
10,160
Proves d'accés per a més grans de 25 anys Opció Ciències Socials i Jurídiques 5,000
Altres Acreditació professional + 40 anys
Proves + 45 anys
Titulats universitaris
Canvi d'estudis i convalidacions

---
---

Codi de preinscripció

21085

Perfil de l’estudiant

El perfil de l'estudiant del grau en Comunicació Audiovisual és el d'una persona amb les característiques següents:
- Interès per aquest àmbit i, en especial, pels productes audiovisuals (ràdio, televisió, cinema, multimèdia).
- Capacitat de treball en grup.
- Capacitat per a relacionar-se i comunicar-se amb els altres.
- Capacitat de síntesi, d'atenció i d'esforç.
- Capacitat d'observació.
- Esperit crític i capacitat d'autocrítica.
- Creativitat i imaginació.
- Capacitat receptiva per a qualsevol tipus de coneixements.
- Coneixements d'altres idiomes.
Es requereixen bons coneixements previs d'anglès i es recomana haver cursat l'assignatura Cultura Audiovisual al batxillerat.