Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés que es detallen a continuació:

Tipus d'accés Opció Nota de tall curs 18-19
Des de Batxillerat + PAU i des dels CFGS Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:
  • Biologia (0,2)
  • Ciències de la Terra i Mediambientals (0,1)
  • Física (0,1)
  • Matemàtiques (0,2)
  • Química (0,1)
8,200
Proves d'accés per a majors de 25 anys Opció Ciències de la Salut 5,063 (CAT-Concordant) / 6,063 (CAT-No concordant) / 5,260 (NO CAT)
Altres Proves + de 45 anys
Titulats universitaris
Canvi d'estudis i convalidacions
5,000
6,770

Codi de preinscripció

21081

Perfil de l’estudiant

El grau en Psicologia està adreçat a la formació de professionals en els aspectes científics i tècnics requerits per a la promoció de la salut, la qualitat de vida de les persones i per a la resolució dels problemes psicològics en els diferents àmbits consolidats i emergents de la disciplina (sanitari, educatiu, de recursos humans...). Per a fer aquests estudis es recomana tenir capacitat d'observació i anàlisi crítica, així com capacitat d'autocrítica i control emocional. L'estudiant d'aquest grau també ha de ser capaç d'estudiar i de treballar individualment i en grup, i tenir habilitats d'organització i planificació manifestes.