Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés:

Tipus d'accés Preferència d'accés  

Des de Batxillerat + PAU i des de CFGS

Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:

  • Cultura Audiovisual (0,1)
  • Economia de l'Empresa (0,1)
  • Geografia (0,2)
  • Història de la Filosofia (0,2)
  • Matemàtiques Aplicades a les CC Socials (0,2)
  • Matemàtiques (0,1)

 

Proves d'accés per a més grans de 25 anys Opció Ciències Socials i Jurídiques
Opció d'Arts i Humanitats
 
Altres Proves + de 45 anys
Titulats universitaris
Canvi d'estudis i convalidacions

 

Codi de preinscripció

21121

Perfil de l’estudiant

Les persones que vulguin cursar aquests estudis han de tenir interès pels temes relacionats amb el món globalitzat, concretament per les implicacions dels processos històrics, polítics i econòmics que permeten entendre la situació actual de comunicació i interdependència entre els països del món.
Han de ser persones amb interessos amplis, transversals i integradors i amb una capacitat important d’anàlisi i de síntesi de dades.

És molt recomanable tenir un nivell mínim d’anglès B2 o equivalent.

Taules d’adaptacions

Per a més informació sobre reconeixement i transferència de crèdits, podeu consultar  en aquest enllaç:

· Reconeixement i Transferència de Crèdits Universitaris