Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2017 281 50
2016 219 50
2015 179 50
2014 160 50
2013 124 50

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2016 88,62% 89,28%
2015 89,38% 89,68%
2014 93,05% 93,44%
2013 94,18% 94,18%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats