Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2018 93 0 *
2017 94 30
2016 90 30
2015 76 30
2014 52 30
2013 52 30
2012 55 30

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2017 94,71% 94,71%
2016 94,61% 95,39%
2015 98,38% 98,3%
2014 96,81% 98,86%
2013 93,9% 93,24%
2012 99,31% 99,31%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats