Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2018 96 30
2017 112 30
2016 108 30
2015 89 30
2014 51 30
2013 57 30
2012 45 30

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2017 98,31% 98,65%
2016 99,39% 99,37%
2015 100% 100%
2014 98,1% 97,86%
2013 97,77% 98,98%
2012 88,24% 88,24%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats