MÓster Oficial - Trastorns de la Comunicaciˇ i del Llenguatge

PrÓctiques

El màster inclou 21 crèdits ECTS de pràctiques externes professionalitzadores equivalents a 525 hores de treball de l'estudiant, i es distribueixen en 2 mòduls que abasten els dos semestres del màster:
 
- Pràctiques d'intervenció logopèdica I: 1r i 2n semestre; 12 ECTS.
- Pràctiques d'intervenció logopèdica II: 1r i 2n semestre; 9 ECTS.
 
S'ha establert compromís amb els següents tipus de centres:
• Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (servei de medicina rehabilitadora i escola de patologia del llenguatge).
• Hospital Universitari Vall d'Hebron.
• Centre de Recursos per a l'Educació del Deficient Auditiu (CREDA)
• Gabinets privats com Corporación Fisiogestión

A més, s'estan duent a terme gestions per ampliar els convenis amb altres institucions i centres sanitaris, amb els quals s'ha establert o iniciat el procés de col·laboració.

Els 9 crèdits del mòdul de Pràctiques d'intervenció logopèdica II, poden ser susceptibles de reconeixement per experiència laboral i professional acreditada. Cal fer una sol.licitud de reconeixement aportant la documentació següent a la Gestió Acadèmica:
- Formulari de sol.licitud.
- Certificació de vida laboral
- Valoració de l'acreditació de l'empresa descrivint les tasques realitzades i les competències assolides en l'activitat laboral.
- Pagament de la taxa administrativa corresponent.