Guies docents dels mōduls

Descripciķ del māster

El màster universitari en Iniciació a la Recerca en Salut Mental està adscrit a la branca de les Ciències Socials, i té un clar perfil de recerca, tant en la seva vessant bàsica com també clínica. És un màster interuniversitari on participa, a més de la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona, la Universidad de Cádiz, la Universidad Complutense de Madrid i la Universitat de Cantabria (que actua com universitat coordinadora).
És un màster de 60 crèdits a desenvolupar en un únic curs acadèmic (dos semestres de 30 crèdits cadascun). Dels 60 crèdits 33 són de caràcter obligatori (Aspectes generals de la neurobiologia, Estada en una unitat de recerca A i Estada en una unitat de recerca B). 21 crèdits són de caràcter optatiu i 6 corresponen al Treball de Fi de Màster.

Estructura del pla d'estudis

 

Caràcter Crèdits
Obligatoris 33
Optatius 21
Treball de fi de màster 6
TOTAL 60

 

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Aspectes Generals de la Neurobiologia 9 OB
Estada en Unitats de Recerca A 6 OB
Estada en Unitats de Recerca B 18 OB
Treball de Final de Màster 6 OB
Aspectes Clínics i Terapèutics Bàsics en Psiquiatria 4 OT*
Bases Biològiques de la Patologia Psiquiàtrica 4 OT*
Desenvolupament d'una Carrera de Recerca 4 OT*
Genètica i Psiquiatria 4 OT*
Introducció a la Recerca en Neurociències 2 OT*
Metodologia de la Recerca en Psiquiatria i Salut Mental 6 OT*
Neurodesenvolupament 4 OT*

 

* Obligatori a cursar Mòdul II


Els estudiants han de cursar un mínim de 12 crèdits entre els mòduls III i IV

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Benestar en Experimentació Animal 3 OT*
Farmacodependències 4 OT*
Farmacogenètica i Farmacogenòmica 3 OT*
Models Animals de Patologia Psiquiàtrica 4 OT*
Psicofarmacologia 1 3 OT*
Psicofarmacologia 2 3 OT*
Receptors de Neurotransmissors 4 OT*
Recerca en Teràpies Psicològiques 4 OT*
Teràpies Físiques 3 OT*
Avenços en el Trastorn Bipolar 3 OT**
Avenços en els Trastorns Afectius 3 OT**
Avenços en l'Esquizofrènia 3 OT**
Epidemiologia en Psiquiatria 4 OT**
Funcions Cognitives 3 OT**
Neuroimatge 3 OT**
Paper dels Esdeveniments Traumàtics en els Trastorns Mentals 4 OT**
Psicopatologia 3 OT**
Psiquiatria Social 3 OT**
Recerca en Psiquiatria Infantojuvenil 3 OT**
Trastorns del Control d'Impulsos 3 OT**

 

* Obligatori a cursar Mòdul III
** Obligatori a cursar Mòdul IV


Les assignatures que podran ser considerades com a complements formatius són:

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Addiccions i Toxicomanies 3 OT
Anatomia Humana: Neuroanatomia 4 OT
Cures en Infermeria en Salut Mental 3 OT
Estructura del Cos Humà 6 OT
Fisiologia General 3 OT
Funció del Cos Humà I 6 OT
Funció del Cos Humà II 6 OT
Intervencions en Salut Mental 6 OT
Psicologia Mèdica 6 OT
Psiquiatria 6 OT

 

 


OB: Obligatoris
OT: Optatius

Si tens dubtes o vols més informaciķ pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebrās un correu de confirmaciķ de la teva peticiķ

Web del māster http://www.mastersaludmental.unican.es/