Guies docents dels mòduls

Descripció del màster

El Màster en Gestió Pública consta de 60 crèdits, a cursar en un únic curs acadèmic en dos semestres de 30 crèdits. S'ofereixen 7 mòduls de 10 crèdits, dels quals els estudiants han de cursar 5 mòduls obligatoris comuns i escollir un altre d'entre dos mòduls optatius. Els mòduls optatius són "Pràctiques Professionals" i "Metodologia d'Investigació". El màster no ofereix especialitats ni itineraris.

Estructura del pla d'estudis

 


Caràcter Crèdits
Obligatoris 40
Optatius 10
Treball de fi de màster 10
TOTAL 60

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Anàlisi i Gestió de Polítiques Públiques 10 OB
Economia del Sector Públic 10 OB
Instruments d'Administració i Gestió Pública 10 OB
Organització, Recursos Humans i Gestió 10 OB
Treball de Final de Màster 10 OB
Metodologia de Recerca 10 OT
Pràctiques Professionals 10 OT

 


OB: Obligatoris
OT: Optatius

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Web del màster http://mastergestiopublica.uab.cat/