MÓster Oficial - Formaciˇ de Professorat d'Educaciˇ SecundÓria Obligat˛ria i Batxillerat, Formaciˇ Professional i Ensenyament d'Idiomes

Guies docents dels m˛duls

Descripciˇ del mÓster

L'estructura del pla d'estudis del màster s'ajusta al que estableix l'Ordre Ministerial ECI/3858/2007, de 27 de desembre, BOE 29 de desembre, (OM) la qual determina els tres mòduls que configuren 52 dels 60 crèdits del màster.

El màster consta d'un únic curs de 60 crèdits. Aquests ensenyaments s'estructuren d'acord amb les matèries i àmbits docents de l'educació secundària obligatòria i del batxillerat. Són estudis presencials en la seva totalitat.

El màster consta de 16 especialitats amb la denominació següent:

• Biologia i Geologia
• Física i Química
• Filosofia
• Llengües Estrangeres
• Geografia i Història
• Anglès
• Alemany
• Italià
• Francès
• Llatí, Grec i Cultura Clàssica
• Llengua i Literatura Catalana i Espanyola
• Matemàtiques (Desprogramada)
• Música
• Orientació Educativa
• Salut
• Formació i Orientació Laboral 

L'oferta d'especialitats varia cada curs. Les especialitats ofertades per a cada curs acadèmic es poden consultar a l'apartat d' Informació General a partir del mes de juliol.

El pla d'estudis compta amb l'estructura següent:
  • 1 mòdul genèric, "Formació Psicopedagògica i Social", comú a tots els estudiants del màster.
  • 1 mòdul específic diferent per a cada especialitat.
  • 1 mòdul de "Pràcticum", comú per a tots els estudiants del màster.
  • 1 mòdul de "Treball de Fi de Màster", comú a tots els estudiants del màster.

Estructura del pla d'estudis

Caràcter Crèdits
Obligatoris 15
Optatius 27
Treball de fi de màster 6
Pràctiques externes 12
TOTAL 60

Especialitat en Biologia i Geologia

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Formació Psicopedagògica i Social 15 OB
Pràcticum 12 OB
Treball de Fi de Màster 6 OB
Biologia i Geologia i la seva Didàctica 27 OT

 


Especialitat en Física i Química

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Formació Psicopedagògica i Social 15 OB
Pràcticum 12 OB
Treball de Fi de Màster 6 OB
Física i Química i la seva Didàctica 27 OT

 


Especialitat en Filosofia

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Formació Psicopedagògica i Social 15 OB
Pràcticum 12 OB
Treball de Fi de Màster 6 OB
Filosofia i la seva Didàctica 27 OT

 


Especialitat en Llengües Estrangeres

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Formació Psicopedagògica i Social 15 OB
Pràcticum 12 OB
Treball de Fi de Màster 6 OB
Alemany i la seva Didàctica 27 OT*
Àrab i la seva Didàctica 27 OT*
Francès i la seva Didàctica 27 OT*
Italià i la seva Didàctica 27 OT*
Portuguès i la seva Didàctica 27 OT*

* A escollir un idioma del mòdul ''Llengües Estrangeres i la seva Didàctica''


Especialitat en Geografia i Història

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Formació Psicopedagògica i Social 15 OB
Pràcticum 12 OB
Treball de Fi de Màster 6 OB
Geografia i Història i la seva Didàctica 27 OT

 


Especialitat en Anglès

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Formació Psicopedagògica i Social 15 OB
Pràcticum 12 OB
Treball de Fi de Màster 6 OB
Anglès i la seva Didàctica 27 OT

 


Especialitat en Llatí, Grec i Cultura Clàssica

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Formació Psicopedagògica i Social 15 OB
Pràcticum 12 OB
Treball de Fi de Màster 6 OB
Llatí, Grec i Cultura Clàssica i la seva Didàctica 27 OT

 


Especialitat en Llengua i Literatura Catalana i Espanyola

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Formació Psicopedagògica i Social 15 OB
Pràcticum 12 OB
Treball de Fi de Màster 6 OB
Llengua i Literatura Catalana i Espanyola i la seva Didàctica 27 OT

 


Especialitat en Matemàtiques

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Formació Psicopedagògica i Social 15 OB
Pràcticum 12 OB
Treball de Fi de Màster 6 OB
Matemàtiques i la seva Didàctica 27 OT

 


Especialitat en Música

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Formació Psicopedagògica i Social 15 OB
Pràcticum 12 OB
Treball de Fi de Màster 6 OB
Música i la seva Didàctica 27 OT

 


Especialitat en Orientació Educativa

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Formació Psicopedagògica i Social 15 OB
Pràcticum 12 OB
Treball de Fi de Màster 6 OB
Orientació Educativa i la seva Didàctica 27 OT

 


Especialitat en Salut

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Formació Psicopedagògica i Social 15 OB
Pràcticum 12 OB
Treball de Fi de Màster 6 OB
Salut i la seva Didàctica 27 OT

 


Especialitat en Formació i Orientació Laboral

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Formació Psicopedagògica i Social 15 OB
Pràcticum 12 OB
Treball de Fi de Màster 6 OB
Formació i Orientació Laboral i la seva Didàctica 27 OT

 


Especialitat en Alemany

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Formació Psicopedagògica i Social 15 OB
Pràcticum 12 OB
Treball de Fi de Màster 6 OB
Llengua Alemanya i la seva Didàctica 27 OT

 


Especialitat en Italià

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Formació Psicopedagògica i Social 15 OB
Pràcticum 12 OB
Treball de Fi de Màster 6 OB
Llengua Italiana i la seva Didàctica 27 OT

 


Especialitat en Francès

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Formació Psicopedagògica i Social 15 OB
Pràcticum 12 OB
Treball de Fi de Màster 6 OB
Llengua Francesa i la seva Didàctica 27 OT

 


OB: Obligatoris
OT: Optatius

Informaciˇ addicional del pla d'estudis

Si tens dubtes o vols mÚs informaciˇ pots omplir el formulari segŘent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebrÓs un correu de confirmaciˇ de la teva peticiˇ