Guies docents dels mōduls

Descripciķ del māster

El màster és de 60 crèdits i consta de 4 mòduls obligatoris i 2 optatius. Els mòduls obligatoris inclouen dos de contingut comú en farmacologia bàsica avançada i farmacologia aplicada, un de pràctiques professionals, de 15 crèdits i el Treball de Fi de Màster, també de 15 crèdits. Els mòduls optatius permeten a l'estudiant triar entre mètodes d'investigació en farmacologia clínica i mètodes d'investigació en farmacologia preclínica.

Estructura del pla d'estudis

 


Caràcter Crèdits
Obligatoris 21
Optatius 9
Treball de fi de màster 15
Pràctiques externes 15
TOTAL 60

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Farmacologia Aplicada 12 OB
Farmacologia Bàsica Avançada 9 OB
Pràctica Professional 15 OB
Treball de Fi de Màster 15 OB
Mètodes de Recerca en Farmacologia Clínica 9 OT*
Mètodes de Recerca en Farmacologia Preclínica 9 OT*

* Optatius, s'han de cursar 9 crèdits


OB: Obligatoris
OT: Optatius

Si tens dubtes o vols més informaciķ pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebrās un correu de confirmaciķ de la teva peticiķ

Web del māster http://www.uab.cat/departament/farmacologia-terapeutica-toxicologia/