Guies docents dels mōduls

Descripciķ del māster

El màster consta de 60 ECTS totals, que es desenvoluparan al llarg d'un curs. El pla d'estudis s'estructura al voltant de mòduls de formació teòrica i metodològica, i mòduls de recerca aplicada, inclòs un mòdul optatiu de pràctiques externes. El màster s'estructura en 2 especialitats: "Demografia" i "Ordenació del Territori, Desenvolupament Local i Planificació Territorial", amb tres mòduls obligatoris per al conjunt d'estudiants ("Temes Avançats en Estudis Territorials i de la Població", "Metodologia" i "Treball de Fi de Màster") i dos mòduls obligatoris més per cada especialitat, com s'indica al següent pla d'estudis.

Estructura del pla d'estudis

Caràcter Crèdits
Obligatoris 18
Optatius 33
Treball de fi de màster 9
TOTAL 60
 

Especialitat en Ordenació del Territori, Desenvolupament Local i Planificació Territorial

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Metodologia 9 OB
Temes Avançats en Estudis Territorials i de la Població 9 OB
Treball de Fi de Màster 9 OB
Ciutat i Espais Metropolitans 6 OT*
Planejament Territorial 9 OT*
Sistemes d'Informació Geogràfica, Planejament i Paisatge 6 OT*
Desenvolupament Local i Territorial 6 OT**
Gestió de l'Aigua, l'Energia i el Territori 6 OT**
Mobilitat, Transport i Territori 6 OT**
Pràctiques Externes 6 OT**
Turisme i Territori 6 OT**

* Obligatoris d'especialitat
** Optatius, s'han de cursar 12 crèdits

 

Especialitat en Demografia
El curs 2019/20 no s'oferirà l'especialitat de Demografia

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Metodologia 9 OB
Temes Avançats en Estudis Territorials i de la Població 9 OB
Treball de Fi de Màster 9 OB
Anàlisi Demogràfic I 9 OT*
Anàlisi Demogràfic II 6 OT*
Demografia Social 6 OT**
Tècniques de Recerca 6 OT**
Demografia Històrica 6 OT***
Demografia Urbana 6 OT***
Migracions 6 OT***
Pràctiques Externes 6 OT***

* Obligatoris d'especialitat
** Optatius, s'han de cursar 6 crèdits
*** Optatius, s'han de cursar 12 crèdits

 

OB: Obligatoris
OT: Optatius

Informaciķ addicional del pla d'estudis

Si tens dubtes o vols més informaciķ pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebrās un correu de confirmaciķ de la teva peticiķ

Web del māster http://geografia.uab.cat/metip