Guies docents dels mòduls

Descripció del màster

El Màster Universitari Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes és un màster de 60 crèdits ECTS estructurat en dues especialitats:
1) Lingüística Catalana
2) Literatura Catalana
El màster es compon de 30 crèdits ECTS comuns a ambdues especialitats, i distribuïts en mòduls, dels quals un és anual. La resta de mòduls (30 ECTS) es configuren amb un mòdul obligatori per a cada especialitat (10 crèdits ECTS) i dos mòduls optatius de 10 crèdits. Per a cada especialitat s'ofereixen tres mòduls optatius; a més hi ha un mòdul optatiu de pràctiques externes comú a les dues especialitats. Tots els mòduls optatius són de 10 crèdits.
El pla d'estudis es distribueix en 2 semestres (1 sol any acadèmic) i preveu una orientació més focalitzada en la investigació o una orientació amb més èmfasi en la professionalització, especialment per a aquells estudiants de qualsevol de les dues especialitats que escullin el mòdul de pràctiques externes. Tot i que el màster és presencial, alguns mòduls optatius (2 mòduls) són no presencials.

Estructura del pla d'estudis

Caràcter Crèdits
Obligatoris 15
Optatius 30
Treball de fi de màster 15
TOTAL 60

Especialitat en Lingüística Catalana

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Competències i Recursos per a la Recerca i la Professionalització 15 OB
Treball de Fi de Màster 15 OB
Llengua Catalana: Anàlisi, Codificació, Comunicació i Aprenentatge 10 OT*
Aplicacions de la Lingüística Catalana 10 OT**
Estructura, Tipologia i Variació Interna de la Llengua Catalana 10 OT**
La Llengua Catalana en el seu Context. Ús i Realitat Social 10 OT**
Pràctiques Externes 10 OT**

* Obligatori d'especialitat
** Optatius, s'han de cursar 20 crèdits


Especialitat en Literatura Catalana

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Competències i Recursos per a la Recerca i la Professionalització 15 OB
Treball de Fi de Màster 15 OB
Orientacions i Recerques en els Estudis Literaris Catalans 10 OT*
Formes i Evolució dels Gèneres Literaris, del Segle XIII al XX 10 OT**
Literatura Catalana i Cultura Contemporània (Segles XIX i XX) 10 OT**
Literatura Catalana i Tradició Europea (Segles XIII-XVIII) 10 OT**
Pràctiques Externes 10 OT**

* Obligatori d'especialitat
** Optatius, s'han de cursar 20 crèdits


OB: Obligatoris
OT: Optatius

Informació addicional del pla d'estudis

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Web del màster http://masters.filescat.uab.cat/moiellc/