Guies docents dels mōduls

Descripciķ del māster

El màster, de caràcter investigador, s'estructura en nou mòduls, distribuïts en dos blocs quadrimestrals en un únic curs.

El Màster conté una part nuclear obligatòria que suposa 50 crèdits ECTS del programa docent, comprenent els temes de ciència basada en l'evidència, metodologia de la investigació translacional, anàlisi estadística i treball fi de màster, i una part optativa (10 crèdits ECTS ) en la qual l'alumne podrà optar per un dels temes d'aplicació de la fisioteràpia entre els proposats com a mòduls opcionals.

Els mòduls obligatoris tenen un sistema de docència compartida, en què tant l'organització com la docència es realitzen en els dos centres docents. L'organització dels mòduls optatius depenen d'un dels centres.

La impartició dels temes teòrics dels mòduls, tant obligatoris com optatius, serà a través de classes presencials en què els professors es traslladaran als centres, a través del campus virtual (tipus Moodle) o mitjançant videoconferència en què els professors impartiran les matèries de manera simultània als estudiants en els dos centres. En els mòduls optatius en què es requereixi la presència física obligatòria per l'existència de classes pràctiques, els estudiants hauran de traslladar-se al centre docent corresponent que imparteixi el mòdul.

Estructura del pla d'estudis

Caràcter Crèdits
Obligatoris 35
Optatius 10
Treball de fi de màster 15
TOTAL 60

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Estadística Aplicada a la Investigació en Ciències de la Salut 10 OB
Evidència Científica i Investigació Translacional 15 OB
Gestió de la Informació i Transferència del Coneixement 10 OB
Treball de Fi de Màster 15 OB
Tècniques Avançades en Fisioteràpia Aplicada a la Patologia Cardiorespiratòria 10 OT*
Tècniques Avançades en Fisioteràpia Aplicada a la Uroginecologia i en Fisioteràpia Visceral Digestiva 10 OT*
Tècniques Avançades en Fisioteràpia Aplicada a l'Esport 10 OT*
Tècniques Avançades en Fisioteràpia Aplicada al Dolor 10 OT*
Tècniques Avançades en Fisioteràpia Aplicada als Animals i Assistides per Animals 10 OT*

* Optatius, s'han de cursar 10 crèdits


OB: Obligatoris
OT: Optatius

Si tens dubtes o vols més informaciķ pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebrās un correu de confirmaciķ de la teva peticiķ

Web del māster http://www.eug.es/ca/estudis/master-universitari-en-recerca-traslacional-en-fisioterapia-sant-cugat/