Màster Oficial - Investigació en Psicologia Social

Perfil d'ingrés

El perfil de l'estudiant requereix una formació prèvia en l'àmbit de les ciències humanes o socials.