Estudiants de nou ingrés al màster

L'alumnat que tingui l'admissió condicionada a l'obtenció del títol que li dóna accés abans del 15 de setembre, podrà trametre per correu electrònic a l'adreça ga.veterinaria@uab.cat el certificat substitutori del títol degudament escanejat, per tal que la Gestió Acadèmica validi el document i activi l'accés a matrícula de l'alumne, de manera que el dia de matrícula pugui formalitzar la mateixa sense demores.

Dates matrícula curs 2019-2020:

  • Juliol: del 22 al 26
  • Setembre: del 16 al 25

Per la matrícula  us haureu de dirigir a la Gestió Acadèmica de la Facultat amb la documentació corresponent. Cal demanar cita prèvia. Per qualsevol dubte que tingueu sobre el procés de matrícula podeu contactar amb: ga.veterinaria@uab.cat.

Passos a seguir per matricular-se:

1.    Recollida de la carpeta de matrícula i agenda al Punt d'Informació i Suport Logístic (consergeria) de Veterinària (entrada de la Facultat).

2.    Posar-vos en contacte amb el coordinador del Màster, Dr. Toni Trujillo (toni.trujillo@uab.cat) Despatx V0/234, que revisarà les assignatures que matriculeu (us ha de signar el full d'assignatures). Heu de contactar amb ell abans de la matrícula per venir a matricular-vos el dia que hagueu reservat cita prèvia amb l’imprès signat)

3.    Formalització de la matrícula: Gestió Acadèmica el dia i hora que hagueu reservat a la cita prèvia. Porteu el full de matrícula juntament amb el full de les assignatures prèviament signat pel Coordinador.

 

 

Estudiants de la UAB

Informació per a estudiants que ja s’han matriculat anteriorment

1.    Caldrà que us matriculeu a la Gestió Acadèmica demanant cita prèvia del 22 al 26 de juliol i del 16 al 25 de setembre de 2019.

2.   Heu de portar el full de les assignatures degudament emplenat i signat per la persona responsable de la coordinació o tutoria del màster (posar-vos en contacte amb Toni.Trujillo@uab.cat, despatx VO/234), juntament amb el full de matrícula

3.    Per als estudiants estrangers no comunitaris, l’original i una fotocòpia del TIE (targeta d’identificació d’estrangers) vigent. Si encara no disposes del TIE, has d’aportar el passaport i la fotocòpia de la sol·licitud del TIE. Tens un termini màxim de tres mesos per lliurar el document.

Si vols formalitzar la matrícula a temps parcial:
Si decideixes no matricular-te d’un curs sencer, pots acollir-te al règim de matrícula a temps parcial. L’autorització és automàtica i no cal aportar cap documentació justificativa.


 

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició