Màster Oficial - Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Estudiants de nou ingrés al màster

Data de matrícula:
16-10-2019: alumnat de la 3a assignació de les especialitats de Francès, Orientació Educativa: consulteu les dades dels alumnes convocats

Hora per gestionar la matrícula: 11:15h 

Lloc on s’ha de fer la matrícula: Aula d'informàtica núm. 1 (1r pis. Edifici G6 de la Facultat de Ciències de l'Educació)
 
Passos a seguir el dia de matrícula:
  • Tutoria de matrícula: sereu atesos per la coordinadora en l’hora assignada per a la gestió de la matrícula.
  • A continuació sereu atesos pel personal de la Gestió Acadèmica del centre per:
          Entrega de tota la documentació requerida per la matrícula.           
          Formalització de l’automatrícula.

Estudiants actuals del màster
  • Els estudiants de Màster Universitari que no hagin superat els 60 ECTS que estableix el seu pla d’estudis i hagin de matricular els crèdits restants per finalitzar el Màster, podran efectuar l’automatrícula del 16 al 27 de setembre de 2019.
  • ATENCIÓ: Els estudiants estrangers extracomunitaris residents en estats membres de la Unió Europea estaran exempts de pagar el preu del crèdit establert per a estudiants extracomunitaris no resident, tal com estableix el Decret de preus públics que aprova la Generalitat de Catalunya cada curs acadèmic. Per la qual cosa, hauran realitzar la matrícula assistida a la gestió acadèmica, acreditant la seva situació de resident.
  • Els estudiants que hagin de realitzar la matrícula assistida hauran de contactar amb la gestió acadèmica a través de l’adreça de correu electrònic ga.c.educacio@uab.cat per reservar dia i hora de matrícula

FER L’AUTOMATRÍCULA

Documentació de matrícula

Avisos importants


Recomanacions importants per a la matrícula

Inici de classes:

02-10-2019
 

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició