Estudiants de nou ingrés al màster


MATRÍCULA DEL CURS 2019-2020:

L’alumnat que tingui l’admissió condicionada a l’obtenció del títol podrà trametre, abans del dia de matrícula, per correu electrònic a l’adreça ga.c.educacio@uab.cat el certificat substitutori del títol degudament escanejat, per tal que la Gestió Acadèmica validi el document i activi l’accés a matrícula de l’estudiant, de manera que el dia de matrícula pugui formalitzar la mateixa sense demores.

Dia de la matrícula:
  • Data de matrícula: 24/07/2019
  • Hora de matrícula:
    • Educació Formal: 09:00h.
    • Educació No Formal: 10:00h.
  • Convocats/des el dia de matrícula: Alumnat admès; i les 20 primeres persones de la llista d'espera de cada especialitat.
L'alumnat admès que no es presenti a matrícula el dia i hora citats perdrà la plaça. En relació als primers 20 alumnes de la llista d’espera, en cas de no presentar-se perdran l’opció a quedar-se amb una de les places vacants.

Lloc on s’ha de fer la matrícula: espais de l’Edifici G6 de la Facultat de Ciències de l’Educació.

Passos a seguir el dia de matrícula:
  • Recollida de la carpeta de matrícula, agenda ...: al Punt d’Informació i Suport Logístic de la Facultat  (planta baixa) (30 minuts abans de l’hora en què esteu citats a matrícula).
  • Tutoria de matrícula: sereu atesos pel coordinador del màster en l’hora assignada per a la gestió de la matrícula. Lloc: Sala de reunions núm. 1 (al 1r pis).
  • Entrega de tota la documentació requerida per la matrícula i formalització de l’automatrícula. Lloc: Seminari del Departament de didàctica de l’expressió musical, plàstica i corporal (també al 1r pis) amb el suport del personal de la Gestió Acadèmica.
Alumnat de la llista d’espera a partir del número 21:

Un cop finalitzada la matrícula del 24 de juliol, a  primers de setembre es publicarà en aquest apartat les places que han quedat vacants, així com un avís amb l'alumnat de la llista d’espera a partir de la posició 21 (convocat per estricte ordre de prelació d’acord amb el nombre de places disponibles) que estarà citat a tutoria de matrícula i a matrícula, el dia 10-09-2019 a les 9 h. (lloc pendent de concretar).

Un cop cobertes totes les places la Universitat emetrà la resolució de denegació de l’admissió a la resta d’alumnes en llista d’espera en no quedar places disponibles.

Estudiants de la UAB

Estudiants actuals del màster:

Els estudiants de Màster Universitari que no hagin superat els 60 ECTS el primer any de matrícula i hagin de matricular els crèdits restants per finalitzar el Màster, podran efectuar l'automatrícula del 16 al 27 de setembre de 2019.

ATENCIÓ: Els estudiants estrangers extracomunitaris residents en estats membres de la Unió Europea estaran exempts de pagar el preu del crèdit establert per a estudiants extracomunitaris no residents, tal com estableix el Decret de preus públics que aprova la Generalitat de Catalunya cada curs acadèmic. Per la qual cosa, hauran realitzar la matrícula assistida a la gestió acadèmica, acreditant la seva situació de resident.
 
Els estudiants que hagin de realitzar la matrícula assistida hauran de contactar amb la gestió acadèmica a través de l’adreça de correu electrònic ga.c.educacio@uab.cat per reservar dia i hora de matrícula.


Formulari de matrícula - Educació Formal

Formulari de matrícula - Educació No formal

 
FER L’AUTOMATRÍCULA: http://sia.uab.es
 

Avisos importants

Informacions rellevants de matrícula

Inici de classes: 01/10/2019

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició