Estudiants de nou ingrés al màster

MATRÍCULA DEL CURS 2019-2020

Sessions informatives de la titulació convocades per especialitat (assistència obligatòria): consulta la Data i horari d’assistència a la sessió que et correspon d’acord amb l’especialitat a la que tens l’admissió aquí

L’assistència és obligatòria i és un pas previ a la gestió de la matrícula.

En aquesta sessió haureu de manifestar la preferència d’optatives a matricular (descarregueu-vos el formulari)

Data de matrícula: consulta la Data per gestionar la matrícula aquí

Lloc on s’ha de fer la tutoria i la matrícula: a la Gestió Acadèmica de la Facultat de Ciències de l’Educació (planta baixa – Edifici G5)

Passos a seguir el dia de matrícula:
-    Tutoria de matrícula: sereu atesos per la coordinadora en l’hora assignada per a la gestió de la matrícula.
-    Entrega de tota la documentació requerida per la matrícula i formalització de la matrícula: sereu atesos pel personal de la Gestió Acadèmica
 
Coses a tenir en compte el dia de la matrícula:
Per poder formalitzar la matrícula hauràs de presentar:
- Dades bancàries (codis IBAN i BIC, aquest últim només si l'entitat no està ubicada a Espanya) d'una entitat financera ubicada a l’Unió Europea, Islàndia, Liechtenstein, Monaco, Noruega, San Marino o Suïssa): ordre de domiciliació directa – SEPA (descarrega el document aquí)
- Així com tota la documentació requerida per a la matrícula.
Un cop cobertes totes les places la Universitat emetrà la resolució de denegació de l'admissió a la resta d'alumnes en llista d’espera per no quedar places disponibles i tancarà el procés de preinscripció.

 

Estudiants de la UAB

Estudiants actuals del màster:

Els estudiants de màster universitari que no hagin superat els 60 ECTS el primer any de matrícula i hagin de matricular els crèdits restants per finalitzar el màster podran efectuar l'automatrícula del 16 al 27 de setembre de 2019.

ATENCIÓ: Els estudiants estrangers extracomunitaris residents en estats membres de la Unió Europea estaran exempts de pagar el preu del crèdit establert per a estudiants extracomunitaris no resident, tal com estableix el Decret de preus públics que aprova la Generalitat de Catalunya cada curs acadèmic. Per la qual cosa, hauran realitzar la matrícula assistida a la gestió acadèmica, acreditant la seva situació de resident.
 
Els estudiants que hagin de realitzar la matrícula assistida hauran de contactar amb la gestió acadèmica a través de l’adreça de correu electrònic ga.c.educacio@uab.cat per reservar dia i hora de matrícula. 

FER L'AUTOMATRÍCULA: http://sia.uab.es

Documentació de matrícula

Avisos importants

Resum dels continguts dels mòduls del màster

Recomanacions importants per a la matrícula

Informacions rellevants de matrícula

Inici de classes: 07-10-2019

 

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició