• Interuniversitari
  • Crčdits: Entre 60 i 120 crčdits.
  • Preu: Poseu-vos en contacte amb la universitat coordinadora.

Universitat coordinadora:

Universitat Rovira i Virgili

Universitats participants

Universitat de Barcelona
Universitat de Girona
Universitat Autōnoma de Barcelona

Web del māster

http://www.urv.cat/masters_oficials/quimica_teorica.html

Qualitat