TFG 2016-2017

Imatge TFG


El Treball de Fi de Grau (TFG) és una matèria obligatòria de 12 crèdits ECTS. Els alumnes faran un treball inèdit de caràcter individual en el que hauran d'aplicar de forma integrada els coneixements i competències adquirits al llarg dels seus estudis de grau. Cada estudiant matriculat en el TFG tindrà un tutor de qui rebrà l'assessorament adequat per superar satisfactòriament aquesta matèria. Els estudiants triaran el tema, i el seu corresponent tutor, seqüencialment i per ordre decreixent als seus expedients acadèmics. El TFG haurà d'estar escrit en català, castellà o anglès. Els estudiants del grau d'ADE en anglès hauran d'escriure'l obligatòriament en anglès.
 

Enllaç a l'aplicació del TFG (assignació de treballs, lliurament de treballs, ...)Per a qualsevol consulta relacionada amb el TFG contacteu a través del correu electrònic tfg.fee@uab.cat