TFG 2013-2014




Normativa


Calendari
Guia Tutors/Alumnes

Guies Docents (curs 2013-14)

Llista de Treballs de Fi de Grau 2013-14
Assignació provisional Treballs de Fi de Grau 2013-14:
Al·legacions a l'assignació provisional de TFG 2013-14:
  • Termini: del 24 al 25 d'octubre a les 23:59h
  • Presentació: amb un correu electrònic adreçat al deganat: dg.economia.empresa@uab.cat

Assignació definitiva Treballs de Fi de Grau: 2013-14

Aplicatiu TFG: accés
Jornada de Pòsters 2013-14


Presentació sessió informativa 21/10/13  (.pdf)


Presentació sessió pòsters TFG 10/06/14 (.pdf)