Preinscripció i Matrícula

GRAU EN TURISME

Dades de preinscripció

Dades de matrícula
Nota de tall

Perfil dels estudiants de nou ingrés
 
Mitjana de crèdits matriculats


Via d'accés

Xifres del Grau en Turisme
Preinscripció i Matrícula
Professorat
Mobilitat
Satisfacció
Resultats acadèmics