Grau de Turisme

GRAU DE TURISME

Perfil dels estudiants


 
Dades de preinscripció

 

Dades de matrícula

 

Rendiment

Nota de tall


Mitjana de crèdits matriculats


Accés dels estudiants

Mobilitat OUT/IN dels estudiants

Xifres del Grau en Turisme
Preinscripció i Matrícula
Professorat
Mobilitat
Satisfacció
Resultats acadèmics