Grau de Turisme

El grau en xifres

GRAU DE TURISME

Perfil dels estudiants


 
Dades de preinscripció

 

Dades de matrícula

 

Rendiment

Nota de tall


Mitjana de crèdits matriculats


Accés dels estudiants

Mobilitat OUT/IN dels estudiants

Xifres del Grau en Turisme
Preinscripció i Matrícula
Professorat
Mobilitat
Satisfacció
Resultats acadèmics