Estudiar

Grau de Turisme

El grau en xifres

GRAU DE TURISME

Perfil dels estudiants


 
Dades de preinscripció

 

Dades de matrícula

 

Rendiment

Nota de tall


Mitjana de crèdits matriculats


Accés dels estudiants

Mobilitat OUT/IN dels estudiants