Grau de Direcció Hotelera

Tg_GrauTD_xifres

GRAU EN DIRECCIÓ HOTELERA

Perfil dels estudiants

 

Dades de preinscripció


Dades de matrícula

 
Rendiment


 
Nota de tall


 
Mitjana de crèdits matriculats

 
Accés dels estudiants

Mobilitat OUT/IN dels estudiants

Xifres del Grau en Direcció Hotelera
Grau en Direcció Hotelera - Preinscripció i Matrícula
Grau en Direcció Hotelera - Professorat
Grau en Direcció Hotelera - Mobilitat
Grau en Direcció Hotelera - Satisfacció
Grau en Direcció Hotelera - Resultats acadèmics