Calendari Avaluacions (Curs 2018-19)

 

TITULACIONS DEL CAMPUS DE BELLATERRA

 

GRAUS:


TITULACIONS DEL CAMPUS DE SABADELL
 

Exàmens de les titulacions de la FEE a Sabadell:

 

SOL·LICITUD DE REPROGRAMACIÓ DE PROVES

La possibilitat de demanar una reprogramació de proves està restringida a situacions mèdiques greus (cirurgies, accidents i altres situacions de gravetat sobrevingudes que impedeixin assistir a l’examen en la data programada), afers judicials (amb citació oficial), afers oficials (oposicions), i la mort d'un familiar proper. En tots els casos s'adjuntarà un justificant. En el cas d'una justificació mèdica per problemes menors, el certificat ha d'especificar que l'estudiant no està en condicions de fer un examen.

Enllaç al formulari de reprogramació de proves: