Estudiar

Grau en Prevenció i Seguretat Integral, inici anterior al 2019-20 (Presencial)

Aquestes són les assignatures de les quals et podràs matricular per cada curs del Grau, amb el seu corresponent nombre de crèdits i el semestre en què s'imparteix cada matèria:

 *Semestralitat de les assigantures subjecte a possibles canvis.

Assignatures pendents no superades:

Codi Assignatura Tipus / Nºcrèdits / Docència
101826 Metodologia per a la redacció de projectes II OB/6/2 sem
101827 Metodologia per a la redacció de projectes I OB/6/1 sem
101829 Anàlisi del risc FB/6/1 sem
101835 Dret de la Seguretat FB/6/1 sem
101836 Models de seguretat FB/6/2 sem
101853 Informàtica [A l'horari apareix com a Ciberseguretat a segon curs] FB/6/2 sem
101854 Gestió de les organitzacions [A l'horari apareix a segon curs] FB/6/2 sem
101855 Història de la Seguretat FB/6/1 sem
101856 Estadística FB/6/1 sem
101880 Economia de les organitzacions FB/6/2 sem

Assignatures pendents no superades:

Codi Assignatura Tipus / Nºcrèdits / Docència
101828 Resolució de conflictes i sociologia del risc FB/6/1 sem
101837 Intervenció i Autoregulació  OB/6/1 sem
101838 Regulació de les organitzacions [A l'horari apareix a primer curs] OB/6/2 sem
101839 Gestió pública de la seguretat OB/6/1 sem
101846 Comunicació a les Organitzacions FB/6/2 sem
101847 Direcció i gestió de l'empresa OB/6/1 sem
101865 Models sectorials de risc OB/6/2 sem
101867 Tecnologia de la seguretat [A l'horari apareix a primer curs] OB/6/2 sem
104687 Pràcticum I [Antic 101825-Projecte I] OB/6/1 sem
104688 Pràcticum II [Antic 101824-Projecte II] OB/6/2 sem

Assignatures pendents no superades o per alumnes de via lenta:

Codi Assignatura Tipus / Nºcrèdits / Docència
101841 Tècniques d'investigació social OB/6/2 sem
101842 Models integrats de gestió: seguretat OB/6/1 sem
101843 Models integrats de gestió: medi ambient OB/6/1 sem
101844 Models integrats de gestió: qualitat i seguretat corporatives OB/6/2 sem
101845 Criminologia i criminalística OB/6/1 sem
101857 Seguretat informàtica i documental OB/6/1 sem
101858 Plans de recuperació de desastres i assegurances OB/6/2 sem
101859 Gestió de projectes i equips humans OB/6/2 sem
104689 Pràcticum III [Antic 101823-Projecte III] OB/6/1 sem
104690 Pràcticum IV [Antic 101822-Projecte IV] OB/6/2 sem

Has de cursar el Treball Final de Grau i escollir els crèdits que s'ofereixen a l'apartat "Optatives de Menció".

S'indiquen les optatives necessàries per acreditar-se com a Tècnic Superior amb les 3 especialitats.

Si tens reconeguda l'assignatura de Pràctiques professionals o tens intenció de fer-ho, no la seleccionis.

Codi Assignatura Tipus / Nºcrèdits / Docència
101869 Treball de Fi de Grau OB/12/Anual


OPTATIVES DE LA MENCIÓ

Codi Assignatura Tipus / Nºcrèdits / Docència
101830 Seguretat Laboral OT/6/1 sem
101831 Psicosociologia i ergonomia OT/6/1 sem
101832 Normativa sobre riscos laborals OT/6/1 sem
101833 Higiene i salut OT/6/1 sem
101834 Direcció dels serveis de prevenció OT/6/1 sem
101840 Pràctiques externes OT/12/2 sem
101868 Seguretat de transports i infraestructures [A l'horari apareix com Mobilitat i Seguretat Vial] OT/6/1 sem

Has de cursar el Treball de final de grau i escollir els crèdits que s'ofereixen en l'apartat "Optatives de la menció". 

S'indiquen les optatives necessàries per obtenir TIP DETECTIU PRIVAT.

Nota: * Depenent del número d’alumnes matriculats a la menció/optatives, l’Escola es reserva el dret d’obrir-la.

Codi Assignatura Tipus / Nºcrèdits / Docència
101869 Treball de Fi de Grau OB/12/Anual


OPTATIVES DE LA MENCIÓ

Codi Assignatura Tipus / Nºcrèdits / Docència
101840 Pràctiques externes OT/12/2 sem
101870 Investigació privada OT/6/1 sem
101871 Gestió privada de la seguretat OT/6/1 sem
101872 Direcció de recursos humans en seguretat privada OT/6/1 sem
101873 Sistemes de protecció OT/6/1 sem
101874 Dret de la seguretat privada OT/6/1 sem
104059 Ampliació del dret de la seguretat OT/6/1 sem

Has de triar les 5 assignatures de l'Esment de Direcció de Seguretat Privada i Recerca Privada (30cr.) i el TFG (12cr)

Per a la resta de crèdits (18cr) pots triar entre aquestes dues opcions:
- Pràctiques Professionals (12cr) i una assignatura optativa (6cr)
- 3 assignatures optatives (18cr)

Nota: * Segons el nombre d'alumnes matriculats en l'esment/optatives, l'Escola es reserva el dret d'obrir-la.
 

Codi Assignatura Tipus / Nºcrèdits / Docència
101869 Treball de Fi de Grau OB/12/Anual


OPTATIVES DE LA MENCIÓ

Codi Assignatura Tipus / Nºcrèdits / Docència
101830 Seguretat laboral  OT/6/1 sem
101870 Investigació privada OT/6/1 sem
101871 Gestió privada de la seguretat OT/6/1 sem
101872 Direcció de recursos humans en seguretat privada OT/6/1 sem
101873 Sistemes de protecció  OT/6/1 sem
101874 Dret de la seguretat privada OT/6/1 sem
101876 Protecció civil  OT/6/1 sem

 

RESTA D'ASSIGNATURES OPTATIVES

Codi Assignatura Tipus / Nºcrèdits / Docència
101840 Pràctiques externes OT/12/2 sem
101860 Tecnologia de la seguretat documental [A l'horari apareix com a Seguretat i Tecnologia]                           OT/6/2 sem
101861 Seguretat turística OT/6/2 sem
101862 Seguretat ambiental  OT/6/2 sem
101863 Seguretat alimentària OT/6/2 sem
101864 Regulació d'armes i explosius OT/6/1 sem
101866 Bioseguretat OT/6/2 sem

Has de triar les 5 assignatures de l'Esment de Coordinació de Seguretat Pública (30cr) i el TFG (12).

Per a la resta de crèdits (18cr) pots triar entre aquestes dues opcions:
- Pràctiques Professionals (12 cr.) i una assignatura optativa (6cr)
- 3 assignatures optatives (18cr)

Nota: * Depenent del nombre d'alumnes matriculats en l'esment / optatives, l'Escola es reserva el dret d'obrir-la.

Codi Assignatura Tipus / Nºcrèdits / Docència
101869 Treball de Fi de Grau OB/12/Anual


OPTATIVES DE LA MENCIÓ

Codi Assignatura Tipus / Nºcrèdits / Docència
101875 Seguretat ciutadana OT/6/1 sem
101876 Protecció civil OT/6/1 sem
101877 Organització i competència en seguretat pública OT/6/1 sem
101878 Gestió de recursos humans a les administracions públiques OT/6/1 sem
101879 Direcció de seguretat  OT/6/1 sem

 

RESTA D'ASSIGNATURES OPTATIVES

Codi Assignatura Tipus / Nºcrèdits / Docència
101840 Pràctiques externes OT/12/2 sem
101860 Tecnologia de la seguretat documental [A l'horari apareix com a Seguretat i Tecnologia] OT/6/2 sem
101861 Seguretat turística OT/6/2 sem
101862 Seguretat ambiental  OT/6/2 sem
101863 Seguretat alimentària OT/6/2 sem
101864 Regulació d'armes i explosius OT/6/1 sem
101866 Bioseguretat OT/6/2 sem
104059 Ampliació del dret de la seguretat OT/6/1 sem